dimecres, 25 de novembre de 2015

Violència masclista: el patriarcat continua a les venes de la nostra societat

La violència masclista segueix colpejant fort la nostra societat. Malauradament aquest 25 de novembre conmemorem el «Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones» lamentant la pèrdua de 48 d’elles a l’Estat espanyol en el que va d'aquest 2015, sis de les quals vivien a Catalunya. Nombroses han sigut les campanyes que s’han dut a terme des que l’any 1999 l’ONU va establir aquesta data. 

No obstant, les arrels del patriarcat segueixen molt vives (massa) i alimenten nous brots de masclisme i desigualtat. Així ho hem pogut comprobar en diferents activitats formatives i de sensibilització que hem realitzat recentment arreu de Catalunya. “Va entrar al despatx i va tancar la porta com si res. Després em va començar a explicar que s’havia fet mal no sé amb què i es va baixar els pantalons per ensenyar-me un blau en una cuixa. Jo no el vaig ni mirar, però em vaig posar molt nerviosa”. El relat és d’una dona de mitjana edat que en el marc d’una formació sobre igualtat de gènere es va atrevir a compartir aquesta experiència davant les seves companyes. Per a la meva sorpresa, era una situació perfectament coneguda fa temps per la majoria d’elles.

A simple vista pot semblar una conducta inofensiva entre companys de feina que es coneixen fa temps; no obstant, altres testimonis de les participants van confirmar que es tracta d’una persona habituada a assetjar sexualment a les seves companyes, fins al punt que fa temps una d’elles va decidir deixar la feina per aquest motiu. Des de la meva perspectiva es tracta d’un cas típic d’assetjament sexual a la feina, però d’un tan subtil que per una gran majoria resulta invisible, inofensiu i fins i tot normal.  “Els homes són així”, diuen, per tant, no hi ha perquè alarmar-se. Tot el contrari, conductes com aquesta expressen un masclisme profundament arrelat i que fa que els homes que s’ho creuen es sentin amb el dret no només de “sexualitzar” els entorns professionals, sinó també de criticar i ridiculitzar a les dones que expressen la seva incomoditat davant aquestes situacions.

El testimoni d’aquella dona va trastocar totalment la dinàmica del curs, provocant un acalorat debat sobre la gravetat dels fets, la complicitat dels altres homes i l’actitud dels caps. També va posar en evidència l’individualisme i la manca d’empatia amb els que sovint (homes i dones) actuem davant d’aquest casos, així com la desinformació que existeix sobre la normativa vigent que sanciona aquestes persones i protegeix a les dones.  

Tot i que en les darreres dècades s’han donat passes molt importants, la nostra societat segueix sent en un context sexista i desigual. Mentre hi hagi homes que es sentin amb el dret d’envair l’espai personal de les dones i d’altres que ho acceptin sense qüestionar-s’ho, vol dir que haurem de continuar treballant per eradicar les branques del patriarcat, sovint camuflades sota els rostres irònics del micromasclisme i el postmasclisme. Mentre hi hagi dones que hagin de comptar blaus en la seva pell i d’altres que perdin la vida a mans de les seves parelles haurem de continuar aixecant la veu per dir “stop masclisme!”. 

Rodrigo Prieto
Co-Fundador i Director de Continguts de l’Institut Diversitas.
Professor de la Facultat Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

dilluns, 23 de novembre de 2015

Educació emocional: quan el càstig no és la solució

Ser educador/a és apassionant: acompanyem infants i joves en el procés de descobriment d’un mateix i del món. La rellevància d’aquesta tasca convida a plantejar de quina forma connectem i ens relacionem amb petits i joves. Preguntar-se on fixem l’atenció quan observem pot ser un bon punt de partida per revisar l’ús del càstig en la intervenció educativa.

Els educadors/es percebem, amb més o menys facilitat, les conductes dels infants i joves. Un nen que crida i agredeix al pati, una noia que no participa en una activitat, un grup de petits que ha recollit el material de l’aula, un grup de grans que es queixa del tracte dels monitors/es... Aquesta valoració necessària, però parcial, només recull informació visible, sense tenir present d’on parteixen aquestes conductes. En funció del judici que realitzem sobre aquestes conductes (i de les emocions que ens acompanyen durant aquest procés), apliquem el càstig com a mesura per modificar i/o canviar aquestes conductes. Amb quin sentit utilitzem el càstig? L’aplicació d’un reforç és un mitjà per reduir probabilitats de repetició de la conducta o és una forma de fer compensar a l’infant el seu comportament disruptiu? Interrogants com aquests conviden a plantejar el sentit de la intervenció de l’educador/a.

Si aprofundim en la qüestió, cal constatar que observar exclusivament les conductes dels infants i joves comporta que les nostres valoracions i intervencions siguin parcials, ja que no atenen les necessitats reals. Cal, doncs, una mirada més amplia per part dels educadors/es. Ampliar la mirada ens permet identificar les emocions i pensaments que han mogut un infant o un grup cap a un comportament. Una mirada que connecta els ulls amb el cor permet captar que el nen que crida potser ho fa perquè sent ràbia de com el tracta un company; la noia no participa perquè potser està capficada en un tema personal que li fa sentir tristesa; el grup de petits potser vol fer visible la seva gratitud cap els monitors recollint la sala; i que la queixa dels adolescents és possible que sigui una demanda de confiança i de reconeixement. Ser conscients d’aquests aspectes ens ajuda a comprendre el que passa i adequar la nostra resposta. Amb aquesta informació més elaborada, realment l’infant necessita el càstig?

Aprofitar l’oportunitat de recollir informació menys visible, però de vital rellevància, permet donar una resposta educativa adequada i responsable. I és d’aquesta manera quan l’educador/a pot substituir un càstig per treballar la conducta per un acompanyament a les emocions o les creences que s’amaguen sota aquest comportament. I aquesta és una elecció de l’educador/a.

En definitiva, una de les alternatives al càstig comença pel propi educador/a. Ampliar la mirada és anar més enllà del FER, per captar emocions i creences que ens mouen cap a una conducta. És descobrir el SENTIR i el PENSAR d’un mateix i dels altres. Ser conscient de la pròpia mirada és el primer pas per ampliar-la, si ens cal. Ja ens avisa el Petit Príncep...“No es veu bé més que amb el cor; allò essencial és invisible per als ulls”. Així doncs, incloguem el cor en la nostra mirada educativa.

Carles Porrini Cubells
Professor d'Educació en el Lleure de la Fundació Pere Tarrés

divendres, 20 de novembre de 2015

Garantim el dret al lleure, eduquem per la vida

Diumenge passat al vespre, una monitora m’explicava, amb una gran alegria, com els havia anat la sortida al Puigmal que havien fet amb l’esplai. El grup s’havia cohesionat un munt. Dalt del cim havien dedicat un temps al silenci i la contemplació. L’experiència havia estat impressionant. Només hi havia una qüestió que realment la tenia amoïnada, aquelles tres persones que s’havien perdut la oportunitat de gaudir de la sortida pels deures i exàmens.

Com a educadors, el dia 20 de novembre és una data destacada ja que és el Dia Universal dels Drets de l’Infant. Partint de la base que cal reclamar i treballar per garantir els drets cada dia, en aquest cas la transcendència de la diada és clara ja que commemorem l’aprovació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada el 1989. Val la pena valorar la importància de tenir un document com aquest i centrar la reflexió en quin grau ens trobem a l’hora de garantir tots els drets reconeguts. Per tant, no deixa de ser un bon motiu per parar i fer balanç.

Els educadors en el lleure sabem que aquestes activitats tenen un alt component educatiu i transformador, per això afirmem que l’infant que hi participa és un afortunat! En aquest sentit, estem convençuts que l’accés a l’esplai o les colònies hauria d’arribar a tothom, i per aquest motiu és important centrar esforços per assegurar que les realitats socioeconòmiques no impossibilitin l’accés dels infants a les activitats de lleure educatiu.

L’article 31 de la Convenció reconeix “el dret de l’infant al descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat” i afirma que els estats membres "han d’afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai”. En aquest sentit, penso que val la pena parlar de l’accés al lleure des d’un sentit més ampli, centrant la reflexió al temps de descans i esbarjo de què disposen els infants de la nostra societat i quina rol hi prenem els adults.  

Avui dia hi ha un debat latent en relació a una possible reforma horària, que qüestiona la situació actual de l’ús del temps i té la intenció de promoure un canvi. Precisament, un dels motius d’aquesta reforma, entre altres, és el de garantir un temps pel descans i el lleure, per millorar el benestar de les persones. Fent referència a l’horari, estaríem d’acord que els infants, teòricament, ja en tenen de temps lliure; però segurament ens hauríem de plantejar com és utilitzat i si aquest temps és percebut de la mateixa manera des de la seva perspectiva.

El passat dimarts 10 de novembre, el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans vam participar en el Debat ‘Catalunya Social’ sobre el Dret al lleure educatiu, organitzat per la Taula del Tercer Sector. Precisament, un dels temes a què es va fer referència, va ser la sobreocupació dels infants, un excés d’activitat que acaba omplint el que, teòricament, hauria de ser el seu temps de lleure i esbarjo.

En el marc de l’etern debat al voltant de l’existència o no de deures, darrerament s’ha difós un vídeo que evidencia la sobrecàrrega de feina (deures, exàmens, treballs) a la que estan sotmesos els infants fora l’horari escolar. Segurament un còmput d’hores desmesurat per la seva condició d’infant. Per altre costat, cal afegir-hi l’elevat nombre d’activitats que realitzen alguns dels infants en sortir de l’escola (esports, música, idiomes,...) i que no sempre responen a una demanda del propi infant; en alguns casos diríem que l’element del gaudi ha quedat sobrepassat per la valoració utilitarista de l’activitat. El compendi d’aquestes dues realitats portades a l’extrem és el que acaba generant aquest estrès en els infants i la colonització del seu temps lliure.

En certs casos, aquest context s’acaba reflectint en les activitats de l’esplai setmanal. Tornant al cas exposat inicialment, i que segurament molts dels monitors hauran viscut en primera persona, com interpretem que una persona deixi de venir a una sortida de dia o de cap de setmana perquè té un munt de feina de l’escola? Si es tractés d’un fet puntual entendríem que cal atendre també a les responsabilitats, com en aquest cas l’estudi. Ara bé, quan l’excepcionalitat esdevé, cada vegada més, un fet quotidià és quan ens hem de plantejar què implica una situació com aquesta.

Com comentava, els monitors estem convençuts i som conscients que una sortida a la muntanya té un gran efecte educatiu tant a nivell personal com de relació amb el grup. Però si no som conscients del seu valor és quan acabem situant aquest tipus d’activitats en un segon nivell. En aquest sentit, doncs, és important que tots prenguem consciència que el dret al lleure i al descans és necessari per créixer com a persones en un estat de benestar i felicitat. I si entenem aquest espai com un temps imprescindible en el nostre dia a dia, podrem arribar a valorar com d’importants esdevenen les activitats de lleure educatiu pel fet de ser espais de descans amb un component eductiu.

Si ja de petits ens acostumem a no tenir temps per l’esbarjo, el joc i, fins i tot, l’avorriment, difícilment aconseguirem valorar la importància d’aquest temps com a estona, també, de creixement personal. Així doncs, com a societat tenim un repte, educar persones que aprenguin a valorar la necessitat de tenir espais de descans i esbarjo. L’educació en el lleure hem de ser un referent d’aquests espais per la capacitat de generar experiències significatives en l’ús del lleure des d’un punt de vista transformador.

Mentre els docents debaten sobre l’existència o no dels deures, altres sobre la necessitat de la reforma horària i les famílies sobre si l’activitat d’esplai ha de prevaldre per sobre dels exàmens,... tenim uns infants que aquest cap de setmana han perdut la oportunitat de gaudir de la sortida al Puigmal.

Núria Martínez Fernàndez
Vicepresidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés

dimecres, 18 de novembre de 2015

El reforç escolar com a eina per combatre la desigualtat social

El fracàs escolar a Catalunya es situa actualment en el 21,5%, una xifra significativament alta en un país desenvolupat. No cal dir que necessitem urgentment analitzar quines són les causes d’aquest fracàs escolar i buscar diferents fórmules que millorin aquesta situació.

El Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, defineix que el perfil d’alumne que presenta un major risc de “fracàs escolar” està condicionat per un factor multicausal entre els quals trobem: un domini insuficient de les competències bàsiques, una autonomia personal poc desenvolupada, dificultats cognitives, actitudinals, emocionals, relacionals i conductuals; diferències culturals per raó d’origen familiar; trajectòria escolar irregular, estat socioeconòmic i cultural de la família d’elevada complexitat entre d’altres.

En la nostra societat actual, es premia i es dóna molta importància a la quantitat de deures que els infants fan i no pas, a la qualitat. Fa una setmana es va penjar al YouTube el vídeo d’un experiment que posava en evidència la quantitat d’hores que fan els infants durant el dia entre l’escola, els deures i les activitats extraescolars, gairebé o més que una jornada laboral de qualsevol de nosaltres.

L’infant com a individu es deixa de banda, els infants viuen els deures com una carrera al límit, tot això els causa ansietat, angoixa, i també baixa autoestima perquè quan arriben a classe i el professor/a els pregunta pels deures, s’ho passen malament i se senten avergonyits.

Els resultats acadèmics són importants però ho és més el fet que els infants tinguin la capacitat d’organitzar-se, ser autònoms i responsables... En definitiva, saber lidiar amb els problemes i situacions complicades, no només a l’escola i els deures, sinó també a la vida. Això no s’ensenya en el sistema educatiu i és el que les entitats de lleure intentem aportar als infants i joves, una educació en valors, que la persona sigui l’epicentre del seu aprenentatge i creixement.

El Programa de Reforç Escolar de la Fundació Pere Tarrés pretén proporcionar als infants amb un entorn socioculturalment desafavorit les condicions òptimes perquè puguin seguir el currículum escolar en igualtat d’oportunitats. Afavorint l’aprenentatge i el rendiment dels infants, especialment en situacions socioculturals complexes facilitant un procés d’apoderament educatiu i personal així com donar suport a les famílies en el procés d’acompanyament en l'educació i formació dels seus fills i filles.

La Fundació Pere Tarrés organitza el programa durant el curs escolar amb un màxim de cinc hores setmanals. Els infants treballen en tres blocs diferenciats d’aprenentatge en el que aprenen tècniques i hàbits d’estudi, gestió del temps i de les emocions, tècniques de cerca d’informació. Es realitza un acompanyament en les tasques escolars i  es desenvolupen activitats de treball grupal per tal de potenciar les competències bàsiques dels infants.

L’equip educatiu del programa acompanya els infants en el procés d’apoderament educatiu i personal, creant espais de seguretat. La coordinació dels educadors amb les professionals educatius dels diferents centres i les famílies és una peça clau en el procés. En el marc del nostre programa, és més important que  els infants se sentin segurs i emocionalment forts, apoderar-los i donar-los eines perquè siguin autònoms i gestionin el seu temps de forma eficient. 

Verònica Palasí Luna
Coordinadora de Programes Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés

dilluns, 16 de novembre de 2015

Menjadors escolars: molt més que aprendre a menjar de tot (Educar per créixer)

Per algunes famílies amb fills i filles petits, el moment d’asseure a taula a dinar és un moment de tensió. De vegades és perquè els infants són, el que sovint s’anomena “mal menjadors” però d’altres és perquè els costa mantenir-se quiets i asseguts a taula o no saben menjar sense les seves joguines. 

Hem de ser conscients que educar els hàbits a taula comença a casa i continua a l’escola a través de l’estona del menjador escolar. Però també és un procés que es retroalimenta. Allò que els nostres fills i filles aprenen en l’estona del menjador escolar cal mantenir-lo i reforçar-lo a casa. Família i escola, en la figura dels monitors i monitores de menjador han de treballar plegats. 

Quan es dissenya l’espai de menjador per a una escola és molt important pensar en ell de forma global: incloent l’àpat i l’estona de lleure. Els menús han de cobrir les necessitats nutricionals dels més petits però també cal tenir en compte que hi ha menjars que els agraden més i d’altres que els costa més. Hi ha ocasions que cal arribar a fer pactes amb els més petits per aconseguir l’objectiu final: que s’acostumin a provar tot tipus d’aliments, fins i tot aquells que no els entren pels ulls la primera vegada que se’ls troben a taula.

L’alimentació en aquesta edat és complicada perquè els estem educant el paladar i obligar-los a menjar una cosa que no volen pot provocar l’efecte contrari: que el rebutgin per sempre més. Hem de tenir clar que l’hora de l’àpat també ha de ser un espai agradable per a l’infant.

Des de la Fundació Pere Tarrés sabem que la feina dels monitors i monitores és vital. Són ells i elles els qui ensenyen als infants com s’han de seure a taula, a agafar els coberts correctament, a menjar de tot i també a no cridar, a respectar al company que tenen al costat, a demanar les coses amb un to adequat... És en aquesta etapa quan s’incorporen els hàbits per a tota la vida.  

Per això, des del departament d’Escoles de la Fundació Pere Tarrés treballem conjuntament amb els dietistes d’Arcasa oferint el Servei integral de menjador, que inclou el disseny dels menús del migdia i una proposta de sopar, tenint en compte també les especificitats que demana cada centre (menús per a celíacs, amb intoleràncies o respectant les creences religioses, entre d’altres). Ja són més de 45 escoles les que han dipositat la seva confiança en nosaltres.


Mónica Rodríguez
Directora d’Escoles de la Fundació Pere Tarrés

dilluns, 9 de novembre de 2015

4 habilitats clau que hauríem de tenir per treballar en equip

Quan fem grups per treballar, cada un de nosaltres té el seu propi model de treball en grup. Treballar en grup suposa que formem part d'aquest, que l'opinió o l'acció de cada un dels membres és important i el resultat sorgeix de l'esforç de tots per igual. Així doncs hem d'escoltar a totes les persones i que la veu de tots estigui representada. Per poder arribar a aquest punt segurament haurem d'adquirir una sèrie d'habilitats o capacitats que el propicien. 

A vegades penso que aquestes habilitats (que són bàsiques per viure en societat i conviure amb altres éssers humans) totes les persones les han après i assimilat, però lamentablement no és així en algunes ocasions.

Aquestes habilitats que hauríem de treballar són:
  1. L'escolta activa: estar atent al que diuen els altres, de manera que puguem recollir totes les opinions, no desestimar res per molt absurd que sembli la idea. En un procés creatiu una idea a priori absurda es pot convertir en alguna cosa original.
  2. El respecte: tothom té dret a opinar i no podem descartar cap idea sense abans haver argumentat, hi ha idees que podem reconvertir o assimilar dins d'una altra aportació. El respecte ajuda a que els membres del grup se sentin més còmodes a participar.
  3. La participació és un altre element clau, una manera de potenciar-la és preguntar, el fet d'esperar i crear silencis, el silencis deixen espai a pensar. El no interrompre recollint el que els altres diuen propicia la participació. Per treballar en grup és important un espai previ de xerrada interior. Si és una reunió portar el tema preparat, si és un treball en grup primer fer alguna cosa a nivell individual per després passar al grup.
  4. L'empatia seria un altre dels elements importants, el fet de poder comprendre des de la perspectiva de l'altre què vol dir, des de les seves necessitats. No vol dir que estiguem d'acord, però poder entendre per què l'altre pensa així, també ens ajudarà a comprendre com és la idea que vol transmetre i així incloure-la en el procés grupal.
Tots aquests elements no els assimilarem només fent treball en grup, els hem de treballar per separat per poder després aplicar-los. Tot i necessitar aquestes eines per realitzar un bon treball en grup i aprendre, cal assumir que cada membre del grup juga papers diferents, les actituds seran variades i les habilitats també.

Quan el que fem és combinar diferents habilitats o capacitats per a un bé comú això és cooperar dins del grup. Però tot i ser diferents no pot ser que l'essència del resultat es fonamenti en la idea d'uns pocs o sigui un treball en cadena, és a dir, un conjunt d'idees per separat que al final recopilem. Hem de fer macedònia i no ser un fruiter. La macedònia seria una cosa nova a partir de moltes fruites i un fruiter seria un conjunt de fruites. El resultat no és el mateix tot i que potencialment ho podria ser.

Treballar en grup suposa adquirir una sèrie de capacitats o habilitats prèvies i després posar-les en pràctica.


Àlex Muñoz Garcia
Docent-Tutor de formació en lleure educatiu de la Fundació Pere Tarrés.

divendres, 30 d’octubre de 2015

Educar en la responsabilitat i l’autonomia personal a través del treball per projectes

Què vol dir treballar per projectes? Significa que cada persona i cada grup és protagonista de la seva pròpia educació. Els infants aprenen a partir de les seves pròpies motivacions, són ells mateixos els qui es qüestionen un tema que volen investigar i conèixer, es plantegen dubtes sobre el què saben i el què no, busquen informació que prèviament s’han repartit per grups, i quan ja tenen la informació que buscaven, fan una posada en comú.

Treballant sobre projectes els infants o joves aprenen, es proposen reptes que cal superar, descobreixen quines són les seves capacitats més desenvolupades i en quines cal aprofundir. A més, desenvolupen noves habilitats, interessos i inquietuds que segurament fins aquell moment mai s’havien plantejat. Amb la metodologia del projecte aprofundim en els coneixements relacionats amb aprendre a prendre decisions, tractar i transmetre la informació i avaluar els propis aprenentatges.

El paper dels educadors és molt important: han de preveure els possibles continguts a treballar, han de promoure la participació de tots els membres del grup, ajudar en la cerca i tria de la informació, acompanyar en l’avaluació i analitzar-ne el procés que s’ha dut a terme.

Quins passos hem de seguir quan treballem per projectes?

1. Buscar i seleccionar el tema a treballar.
2. Plantejar què se sap i què es vol conèixer.
3. Estipular un ordre a seguir o un guió.
4. Organitzar el treball entre els membres del grup.
5. Buscar la informació i posar-la en comú.
6. Fer alguna cosa amb tot el què s’ha trobat: exposició, tasca, activitat...
7. Avaluar i prendre consciència d’allò que s’ha fet i perquè. A vegades aquest darrer punt pot fer que s’obrin noves línies a treballar.

Altres aspectes que es treballen amb el projecte són l’autonomia personal, responsabilitzar-se d’una tasca, la capacitat d’organitzar-se i autogestionar-se, treballar en equip, la iniciativa i la creativitat dels infants i joves, comprometre’s i consensuar les decisions a prendre.


Elisabet Bartrina i Comalat
Docent tutora de lleure educatiu a Formació Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés.