dimecres, 7 d’octubre de 2015

InterCanVI: Taller de cinema documental de Can Vidalet

(Inter)canvi és un projecte que sorgeix de la necessitat d’intervenir amb els joves del barri de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. La finalitat del projecte es centra en diagnosticar de forma participada les  situacions que es donen a l’espai públic, en relació a les necessitats dels propis joves.

L’acció es concreta en la creació d’un documental de 40 minuts centrat en un diagnòstic comunitari de les necessitats del barri , realitzat per un grup de joves entre els 14 i 25 anys, amb el suport tècnic i educatiu d’un equip multiprofessional integrat per un educador social dels Serveis Socials de Can Vidalet, els dinamitzadors de l’Espai Jove el Remolí i el mediador del Servei de Mediació Ciutadana.

Els objectius del projecte son diversos i s’orienten a vincular als joves al seu territori a partir d’una activitat socioeducativa en l’espai públic que els faciliti la seva integració positiva al barri i els aporti un vincle més proper. L’activitat els ofereix un espai normalitzador i socialitzador per articular i ampliar les seves xarxes relacionals, assolir aprenentatges relacionats amb el treball en equip, les capacitats relacionals i l’expressió del llenguatge audiovisual entre d’altres. En definitiva, es pretén que els joves coneguin la realitat del barri en el que viuen i que respectin les normes de convivència i els espais públics.

El projecte s’ha desenvolupat entre els mesos de març i juliol, al llarg dels quals els joves han estat agents actius del procés de creació de l’audiovisual. En un primer moment es va configurar el grup motor del projecte format per 19 joves acompanyats de l’equip educatiu. Aquest grup motor ha estat treballant en sessions setmanals en total s’han realitzat 21 sessions i  ha estat l’encarregat de dissenyar el projecte i el guió del documental, recollir les opinions del veïns i veïnes i editar-lo. En el procés de recollida de dades han participat persones representants d’onze entitats de Can Vidalet i set serveis públics i municipals.

El projecte va arribar al seu punt més àlgid amb la presentació pública del documental el 10 de juliol, a la plaça Blas Infante. L’acte de presentació va comptar amb la col·laboració d’entitats del barri com el grup de dones de Can Vidalet i el grup de ball de Bolliwood de l’Espai Jove el Remoli i el Club d’ Esplai Pubilla Casas.
L’acte va finalitzar amb una botifarrada solidaria on totes les persones que van participar al sopar solidari, van aportar aliments de primera necessitat per al Programa d’aliments “Ajuda a Ajudar” d’ Esplugues de Llobregat.

Aportacions del projecte

En relació als joves aquests han millorat les seves competències en relació a l’autonomia, autoorganització i la constància en el treball, així com les capacitats relacionals. La participació en aquesta acció ha premés que els joves es vinculin a altres espais de participació jove del barri i es relacionin amb altres joves del seu territori. 

En relació a la comunitat el desenvolupament del projecte ha possibilitat la implicació activa d’entitats i agents referents del barri, que a partir de la seva participació han pogut trencar barreres i prejudicis històrics en relació als joves del barri i les persones d’origen migrat. A més, el projecte ha facilitat enxarxar sinèrgies tècniques i comunitàries de Can Vidalet, potencials facilitadores de futurs processos comunitaris.

Finalment destaquem un aspecte que va més enllà de l’assoliment dels objectius del propi projecte, però que també aporta valor al mateix com és el treball coordinat entre tres departament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’Àrea de Joventut, el servei de  mediació Ciutadana i els Serveis Socials de Can Vidalet.  
Verònica Palasí Luna
Coordinadora de Programes Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés 

dilluns, 5 d’octubre de 2015

La gestió de les emocions en l'educació dels infants

L’inici de curs és una etapa clau pels centres socioeducatius vinculats a la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés. És moment de plantejar nous reptes, de programar el curs, de reprendre el contacte amb les famílies i els infants del centre, i també de formar-se com a educadors. La Fundació Pere Tarrés va contribuir a un bon inici de curs amb l’organització de la primera Jornada de la Xarxa de Centres Socioeducatius, centrada en un tema de primer ordre com és la gestió de les emocions. Més de 50 professionals del món de l’acció social van assistir a aquesta jornada formativa amb un objectiu comú: reflexionar, inspirar-se, compartir i aprendre sobre com treballar aspectes emocionals amb els infants, adolescents i joves que assisteixen als centres socioeducatius.

Sabem que perquè els infants en un futur tinguin una vida personal i professional plenes, és imprescindible que aquests obtinguin bons resultats a l’escola, i per això als centres socioeducatius es reforcen matèries troncals com les matemàtiques o les llengües. No obstant això també sabem que, darrere dels alts percentatges de fracàs escolar que patim a Catalunya, sovint no només hi ha exàmens suspesos, sinó que sobretot hi ha carències dels infants a l’hora de gestionar les seves emocions. Per aquesta raó, empatia, auto-reconeixement, regulació, autoestima, i moltes altres, són paraules clau per als centres socioeducatius.

La jornada va permetre als educadors, coordinadors i directors dels centres viure un matí de formació teòrica i pràctica sobre la gestió de les emocions. La Sra. Mercè Santmartí, directora general de la DGAIA, va destacar el treball amb famílies i la intervenció amb petita infància (o a 3 anys), entre d’altres, com a aspectes clau del nou model. El Sr. Oriol Julià, membre de l’associació SEER i professor col·laborador de la Fundació Pere Tarrés, ens va endinsar en un emmarcament teòric de la gestió de les emocions a través de la ponència “De la contenció física a la distensió emocional”. Finalment, i amb l’objectiu de dotar als assistents de recursos pràctics per a la intervenció educativa, els assistents van participar en tallers sobre la gestió de les emocions, dinamitzats per grups com la Xixa Teatre o Filalagulla. A les 14:00h, la “curta” durada de la jornada era el principal reclam dels assistents, fet que porta a la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés a adquirir el compromís de continuar formant als educadors i directors dels centres perquè puguin portar a terme la seva tasca amb rigor i qualitat.

Som conscients del ritme i de la intensitat que viuen els equips dels centres socioeducatius, però també som conscients que, perquè tots els infants rebin el millor acompanyament educatiu per part dels educadors, és necessari que aquests surtin esporàdicament del seu dia a dia, agafin perspectiva, i es preguin temps per pensar i reflexionar. Estem convençuts que un matí de jornada formativa sobre la gestió de les emocions és una bona manera de fer-ho.


Carles López Fraile
Coordinador de la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés.

divendres, 2 d’octubre de 2015

2 d’octubre, Dia Internacional de l'Educació Social

Avui celebrem el Dia Internacional de l’Educació Social però també el 20è aniversari de la primera promoció d’educadors i educadores socials, que va graduar-se l’any 1995, ara fa 20 anys. La reflexió sobre aquesta pràctica professional i la consciència de necessitar estructures organitzatives i una formació específica comença a finals dels anys 60. Però és l’any 1991 quan es va publicar el decret que donava el tret de sortida a la presència de l’Educació Social a la universitat i la feia visible en el conjunt de les professions educatives i socials.

L’Educació Social és una professió jove que en aquest breu període de temps ha fet grans canvis i avenços substancials. S’ha dotat d’eines per consolidar una identitat pròpia compartida, com és el cas dels Documents Professionalitzadors que recullen una definició específica d’Educació Social, el codi deontològic de la professió i una descripció de funcions i competències professionals. En paral·lel, s’ha dotat d’estructures organitzatives que li donen visibilitat, com són els col·legis professionals en les diferents comunitats autònomes i un “Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales” (CGCEES) que els unifica.

Aquesta professió ha posat en evidència que l’educació, entesa com el desenvolupament de potencialitats i l’aprenentatge d’elements culturals valuosos per a la vida en societat, és un concepte ampli que, com deia Delors en el seu informe de 1996, es dóna al llarg de tota la vida i no s’ha de confondre amb l’escolarització. El treball que es fa des de l’Educació Social en qualsevol franja d’edat, des de la infantesa a la vellesa, amb qualsevol col·lectiu social vulnerable o que viu en estructures socials fràgils, està contribuint al desenvolupament dels “quatre pilars” que es comentaven en aquell informe. Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser, són els fonaments en què descansa la convivència en un món divers, dinàmic, canviant i incert.

Mitjançant la seva pràctica, l’Educació Social ha demostrat que té vigència la vella aspiració segons la qual l’educació pot contribuir a transformar el món i que es poden fer petites revolucions en el treball del dia a dia per millorar la qualitat de vida de les persones, crear condicions per a l’exercici dels drets fonamentals i construir societats més acollidores i humanitzades. És un exemple de com l’educació pot ser per a tothom, democràtica, plural, respectuosa amb la diversitat, sensible al patiment, comprensiva, amable i acollidora. I també és un exemple de com es pot fer política des de l’exercici professional, ara que la política està tan desprestigiada.

Ara bé, l’Educació Social també és realista, conscient de les dificultats de la seva missió i de les importants limitacions en la seva pràctica. Tot i això, és optimista perquè confia en les seves possibilitats per promoure canvis en les persones, els grups i la societat en el seu conjunt.

Per aquesta raó, en aquest equilibri entre la consciència de les dificultats i l’esperança en caminar cap a un món millor, la professió i totes les persones que la configuren tenen clar que queden reptes immensos i que no s’ha de ser triomfalista malgrat els grans avenços que s’han fet en el curt període de 20 anys. Cal millorar el rigor científic i la qualitat de les accions, potenciar la producció i la difusió de coneixement basat en la recerca, desenvolupar eines de suport als professionals que estan emocionalment exposats a situacions crítiques, difondre els resultats de la seva pràctica, fer-se sentir i valorar per les altres professions més consolidades, però sobretot, hem d’interpel·lar els poders públics i la comunitat en el seu conjunt sobre les responsabilitats que tots tenim envers la societat que volem construir.

Malgrat totes les dificultats, l’Educació Social té molt camí per recórrer. Parafrasejant Gabriel Celaya quan aquest es referia a la poesia, podem dir que “l’Educació Social és un arma carregada de futur”. Avui, 2 d’octubre de 2015, fem nostre l’eslògan que aquest any l’Associació Internacional dels Educadors i Educadores Socials AIEJI ha triat per commemorar el Dia Internacional de l’Educació Social: “La professió més bonica del món”; felicitem-nos per haver fet aquesta tria i formar part d’un col·lectiu professional entusiasta, implicat, compromès i esperançat.

Dr. Jesús Vilar Martín
Director de publicacions de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull
Dra. Gisela Riberas Bargalló
Directora acadèmica de Grau i Directora del Grau en Educació Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull


dijous, 1 d’octubre de 2015

Jo quan sigui vell.... vull ser...

Des de ben petits en ensenyen a mirar endavant, cap al futur, cap als dies que vindran. Mentre estem a primària mirem amb admiració al germà gran que ja és a l'institut, aquest pensa en la universitat i el que vol ser quan sigui gran, l'universitari somia en el dia en que acabarà els seus estudis i es podrà independitzar, i el que ho aconsegueix continua fent plans de futur..... al llarg de la nostra vida passem per diferents etapes i, des del present, projectem cap al futur la nostra vida en una altre moment del cicle vital. Però arriba un moment en que aquest somni constant s’atura, hi ha moments que formaran part de la nostra vida per als que no ens haurem preparat. El projecte vital de molts de nosaltres s’atura en els anys posteriors a la jubilació, uns anys en els que augurem tenir, encara, la suficient independència i autonomia per poder fer el que ens quedi pendent al sac de somnis no viscuts. Però, què hi ha després d’aquell viatge que sempre havíem desitjat fer, després d’aprendre a tocar un instrument, després d’assaborir el que implica dedicar més temps a aquells que estimen, després de les preses del dia a dia..... hi ha la vellesa, un nou moment que rarament varem planificar ni somiar quan ens faltava part del camí per arribar-hi. Qui de nosaltres pensa en la seva vellesa? En que farà? En com envellirà? En quin serà el seu full de ruta?

Som víctimes de la gerontofòbia, una por irracional cap a la vellesa, la dels altres i la nostra mateixa que vindrà. La nostra actitud vers aquet període de la vida ens delata.

Sabem que l’esperança de vida augmenta any rere any, les dades confirmen que després de la jubilació tenim actualment de mitjana d’uns 20 per davant, i les previsions apunten a que aviat seran 25, 30... volem viure’ls sense rumb? Sense haver planificat com fer-ho? Sense projectar-hi els nostres somnis?

El nostre projecte de vida canvia al llarg dels anys, anem esborrant les fites aconseguides i canviant les que, per diferents motius, volem modificar; però volem viure dues o tres dècades sense full de ruta?    

Cal dignificar aquesta etapa del cicle vital, entendre l’envelliment com un procés d’oportunitats, tot i que es mesurin amb un barem diferent al que ens hem aferrat malgrat l’evidència de la caducitat. Envellirem segons haurem viscut, per tant, cal construir la nostra vellesa des del present cap al futur.
Mirem endavant, sense por, amb il•lusió, amb el nostre full de ruta a les mans, i assumint la gran oportunitat que es viure i gaudir, independentment de la nostra edat!!

Montserrat Lacalle 
Directora del Diploma d’Especialització universitària en Gestió de Residències i altres Serveis per a Gent Gran de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

dimecres, 30 de setembre de 2015

L’Empoderament des del Treball Social

Fa uns dies vaig tornar a veure per enèsima vegada el curtmetratge “El circ de les papallones” (The Butterfly Circus, 2009) de Joshua Weigel. Si no el coneixeu us el recomano: és fàcilment accessible des d’Internet i us asseguro que no us deixarà indiferents. I és que té la capacitat extraordinària de fer que els espectadors ens sentim reflectits en algun dels personatges i en tots alhora.

El motiu de veure de nou el curt era per compartir-lo amb els estudiants de Treball Social i treballar alguns dels principis que regeixen l’acció social. És apassionant veure com l’alumnat, després de recuperar-se de l’emoció, connecta ràpidament amb els valors que es mostren i integren al seu vocabulari, de forma natural, els conceptes tècnics des d’una nova dimensió, la d’una realitat aplicable.

Si hi ha un terme que es copsa amb especial atenció és el d’empoderament, la capacitat d’ajudar  les persones a prendre consciència de la seva situació i a desitjar i a realitzar canvis a través de les seves capacitats. L’empoderament és un camí que cal recórrer amb els propis peus i que requereix temps. La mirada de qui acompanya en aquest camí (el/la Treballador/a Social en el nostre cas) és neta de prejudicis, amb un radar que veu capacitats i amb una particular capacitat per a l’optimisme realista.

En aquest camí es palpa la confiança i l’encoratjament. Fixeu-vos quantes vegades es pronuncia el verb “poder” (tu pots!)  a la pel·lícula. Però també podem sentir els silencis, aquells que donen respir a la persona i li permeten reflexionar. De vegades, als i les professionals ens costa frenar l’impuls d’omplir silencis amb paraules. El silenci permet ordenar, meditar, digerir, organitzar-se, imaginar, presentar-se, representar-se... És un respecte a l’altre, a les seves necessitats. Quan pujo una escala, de tant en tant, necessito un respir entre planta i planta, aturar-me, respirar fons, comprovar com he avançat i continuar endavant. Agraeixo que qui m’acompanya em permeti alenar mentre amb la mirada em continua transmetent fe en les meves capacitats.

Fa temps vaig conèixer la Júlia en un moment de la seva vida on se sentia totalment derrotada, al fons d’un profund pou al qual l’havia conduït la seva parella. Amb ajuda de les professionals va conèixer els seus drets i va poder retrobar-se amb afecte amb ella mateixa i mirar-se amb ulls nous i benèvols. Però encara la pressió externa (familiar i social) era massa gran per a fer el pas de trencar la relació. Va decidir continuar amb el seu marit i deixar de venir al Servei. Ho vam respectar. Al cap de dos anys vaig coincidir amb ella, per casualitat, al carrer. Després d’una enorme abraçada em va dir que ja no vivia amb ell, que ara era i se sentia lliure, digna, capaç. Em donava emocionada les gràcies. Em vaig quedar amb les emocions i li vaig retornar l’agraïment fent de mirall, per a que posés valor al seu esforç i es donés les gràcies a ella mateixa.

De vegades s’associa la professió de Treball Social amb la gestió de documentació i ajuts econòmics. I és cert que una part de la nostra feina ho és, però la professió és molt més que això. El nostre dia a dia té molt més a veure amb aquest procés d’acompanyament i empoderament a les persones. Si us sentiu temptats a estudiar Treball Social, no ho dubteu: acompanyar en la metamorfosi de les papallones donarà un sentit valuós a la vostra vida!


Esther Álvarez i López  
Treballadora Social i Doctora en Psicologia.
Professora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL).

dimarts, 29 de setembre de 2015

20 anys de “Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa”, dues dècades produint coneixement i donant veu als professionals

La revista “Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa”, és la primera publicació d’aquesta disciplina a l’estat espanyol. Va néixer l’any 1995 per iniciativa del Sr. Carles Armengol, director en aquella època de la facultat (que en aquell moment encara era la “Secció d’Educació Social de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport”) i de la Dra. Anna Berga, professora de la nostra facultat (actualment secretària general de la Universitat Ramon Llull), que va assumir les tasques de cap de Redacció. Aquest equip de direcció estava acompanyat per un consell de redacció format per un grup de professors i professores coneixedors dels diferents àmbits de treball de l’Educació Social. Progressivament, la revista va incorporar un comitè científic molt més divers i especialitzat format per professionals, professorat d’altres universitats i representants del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, que va anar substituint progressivament l’antic consell de redacció. Aquest comitè es reuneix una vegada a l’any, avalua l’evolució de la revista i proposa els temes per als monogràfics de l’any.
Els objectius de la revista van ser des del principi donar veu a les pràctiques professionals d’un col·lectiu poc conegut, donar visibilitat a una professió emergent (cal recordar que els estudis d’Educació Social s’inicien l’any 1992), promoure la recerca en l’educació social i afavorir l’intercanvi de coneixement entre professionals. En definitiva, fer de la revista una eina de suport per a un nou perfil professional reflexiu, vinculat a una pràctica fonamentada en l’estudi i la recerca, no només en l’experiència i la intuïció. Des d’aquell moment, la revista ha sortit ininterrompudament amb tres monogràfics cada any, en una doble edició en català i en castellà.
La revista té una estructura bàsica que descansa en la secció monogràfica, que és el tema central de la publicació. S’intenta alternar una temàtica generalista i transversal per a tota la professió (per exemple, ètica professional o acompanyament educatiu) amb temàtiques més específiques per a sectors o àmbits professionals (diversitat funcional, lleure, infància, etc.). En segon lloc, disposa d’una secció oberta que publica articles d’altres temàtiques no necessàriament vinculades al monogràfic.
Pel que fa al procés d’edició, en cada monogràfic participen el director de la revista que juntament amb un coordinador/a de monogràfic proposa els articles i revisa els textos rebuts, una correctora/traductora dels articles al català i/o castellà, una maquetista, un traductor a l’anglès dels resums, l’equip de la biblioteca per passar els textos a la plataforma virtual i una persona de suport administratiu.
Inicialment, la revista funcionava per subscripció i el format de treball era el paper. L’evolució de les xarxes i la progressiva digitalització de les publicacions ens ha portat de forma natural a deixar el paper i fer-la en format digital. En aquest moment, la revista és d’accés lliure i gratuït (es pot accedir des de http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/index) i es manté l’edició en els dos idiomes. El pas a la versió digital ha suposat un increment molt notable de la nostra presència arreu. Com a mostra d’aquest increment, l’any 2011 la revista va tenir 63.600 visites entre els dos idiomes, mentre que el 2015, en el que va d’any, ja en porta 158.500.
Per poder arribar a aquest punt, cal destacar la important feina que va suposar la digitalització l’any 2008 de tots els articles de la revista per oferir-los en format obert i ara, el 2015, la fusió en una única web de les dues versions (la catalana i la castellana), feina que s’ha desenvolupat des del servei de biblioteca de la nostra facultat.
En aquest moment, estem treballant en la consolidació del sistema d’avaluació d’articles amb lectors extern (peer review), així com realitzar tot el procés de producció, des de la recepció dels articles fins la seva difusió, mitjançant la plataforma Open Journal System. Preveiem que aquests canvis faran que la nostra revista millori els seus índex d’impacte.
En síntesi, podem dir que amb “Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa”, la Fundació Pere Tarrés en general i la nostra Facultat en particular estem complint satisfactòriament la important funció social de difusió de coneixement que és necessària per a la comunitat professional i acadèmica que treballa al voltant de l’educació social.


Dr. Jesús Vilar Martín
Director de Publicacions i coordinador del Màster Universitari en Pedagogia social i comunitària de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull

dilluns, 28 de setembre de 2015

L’acompanyament i la implicació familiar en la tornada a l'escola

S’han acabat els casals d’estiu, jugar a la piscina, anar a dormir tard, veure la televisió més del compte i les hores i hores d’esbarjo. Comença el nou curs acompanyat de les rutines diàries: el soroll del despertador, preparar la motxilla amb els llibres, l’estoig i l’entrepà de l’esmorzar, fer deures i la reprendre les extraescolars. En definitiva, torna la rutina i aquesta pot ser menys dura si es treballa prèviament a l’inici escolar.

La tornada a l’escola dels nostres fills i filles pot ser molt menys dura si som una mica curosos amb els hàbits inclús durant les vacances. Al menys un parell de setmanes abans de començar els curs, hauríem d’anar incorporant algunes rutines perquè el “shock” de la síndrome postvacacional dels infants no sigui tant dur. Fer que els infants s’aixequin cada cop més aviat conforme s’apropa el dia de l’inici escolar, anar disminuint les hores d’esbarjo i promoure que els deures es facin durant tot l’estiu i no a corre cuita els últims dies de vacances, fa que els nostres fills i filles evitin una situació d’angoixa i estrès innecessària els últims dies.

L’acompanyament i  implicació familiar en la criança dels infants i joves té uns efectes molt positius en el rendiment acadèmic, augmenta el vincle i la intel·ligència emocional i millora molt el clima entre alumnes, família i escola. En definitiva, es tracta de crear un vincle segur per als nostres fills i no només durant les etapes de l’escola bressol i la primària, sinó també a l’etapa de l’adolescència on sorgeixen les lluites d’identitat, els conflictes i les negociacions amb familiars, entre molts altres canvis físics, emocionals i socials.

Però compte, implicar-se no significa fer els deures als fills! Hem de propiciar bones condicions que facilitin l’estudi però sense fer-los la feina. Com a mares i pares hem de pactar una hora fixe per fer els deures organitzar-nos, evitar distraccions com per exemple tenir encesa la televisió o la ràdio i adequar un espai adient que sigui ordenat i polit.

La criança positiva dels nostres fills i filles consisteix en destinar-li temps, i no val dir “jo li dedico poc temps però de qualitat”; qualitat i quantitat van lligats de la mà. Crear espais d’aprenentatge familiar conjunt, espais de comunicació i escolta activa, promoure la cultura de l’esforç i estar atents a les emocions dels infants i dels joves requereix hores i bones condicions per afavorir-ho. Els resultats que obtinguin els nostres fills i filles és responsabilitat nostra, dependrà de la feina realitzada per la família i l’escola, sempre intentant unir esforços i treballant conjuntament.

Maria Díaz Casasola 
Coordinadora de Programes Socioeducatius