dimecres, 30 de novembre de 2011

El sentit del Treball familiar en l’ajuda a domicili

fotolia.com
El treball familiar en l’ajuda a domicili comprèn un conjunt d’activitats relacionades amb l’atenció personal, l’ajuda a la llar i el suport en la relació amb l’entorn. Aquestes activitats es realitzen de forma prioritària per treballador/es familiars i per d’altres cuidador/es professionals, sent la seva principal característica l’atenció directa a les persones que tenen dificultats per satisfer necessitats de la vida diària, ja siguin funcionals (persones amb mobilitat reduïda), d’organització (persones que precisen suport per organitzar la seva vida quotidiana) o de convivència (famílies en situacions de dificultat social).
 
El punt de mira de la professió és la persona. Es treballa amb persones amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida sense que hagin de deixar el seu entorn habitual. Per realitzar aquest treball calen desenvolupar competències tècniques i procedimentals específiques  (relacionades amb els coneixements i habilitats pròpies de la professió) i competències actitudinals, que fan referència a les característiques que una/un professional ha de tenir per fer una bona atenció i acompanyament. 

La importància d’aquesta professió és poder atendre i cuidar persones  donant el suport just que en cada moment i situació sigui convenient, reforçant sense substituir el protagonisme de la persona atesa; ja sigui fent intervencions d’atenció física, estimulant capacitats o organitzant i avaluant les activitats portades a terme. Per fer això, la capacitat per comunicar-se de forma empàtica és primordial en aquest treball, perquè cal ser sensibles a les diferències i comprendre les preocupacions, els interessos i els sentiments de les persones  per oferir un bon tracte. 

Entendre el que senten les persones és condició indispensable per a una ajuda quotidiana, humana i eficaç.


Carme Fernández
directora de l'Escola de Treball Familiar de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada