dijous, 9 de febrer de 2012

La cooperació que arriba*

Existeixen diversos tipus de cooperació al desenvolupament: la cooperació centralitzada-bilateral (governs estatals), cooperació descentralitzada (governs autonòmics o regionals, diputacions, ens locals, ONG), la cooperació financera (recursos financers), cooperació tècnica (intercanvi de coneixements tècnics i de gestió), la cooperació multilateral (fons a organitzacions multilaterals, p.e. ONU) i la cooperació universitària: “el conjunt d'activitats dutes a terme per la comunitat universitària i orientades a la transformació social als països més desfavorits, en pro de la pau, l'equitat, el desenvolupament humà i la sostenibilitat mediambiental en el món, transformació en la qual l'enfortiment institucional i acadèmic tenen un paper importat” (Codi de conducta de les Universitats en matèria de Cooperació al Desenvolupament, 2005). 

Aquesta darrera modalitat ha estat i és el marc de les actuacions de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, en matèria de cooperació, la darrera de les quals va iniciar-se el mes d'abril de 2011, amb la identificació del projecte “Educació per a la salut i promoció de la salut a la província d'Espinar” a la regió del Cusco (Perú), que actualment es troba en procés de disseny i planificació. El moment més important fins ara ha estat la visita a la Municipalitat Provincial d'Espinar (Cusco), la contrapart del projecte, i a diverses universitats peruanes pioneres en l'acció social, ja que el fet de conèixer els projectes sobre el terreny i conèixer les persones amb qui es treballa en la distància per a la millora de la transformació és, encara que sovint ho oblidem, un dels factors bàsics per a garantir la pertinença, la comunicació, la comprensió, el seguiment i els resultats del projecte a desenvolupar. 

Quin és l'objectiu del projecte? 

L'objectiu del projecte que hem iniciat és la millora de la situació dels habitants d'Espinar i ho volem aconseguir amb un treball en xarxa que inclogui un actor del Nord (la nostra Facultat) i també diversos actors del Sud (la Municipalitat Provincial d'Espinar i una universitat del Sud) que garanteixin la transformació social a què hem fet referència i la millora dels serveis i atenció a les persones de la municipalitat d'Espinar. El viatge, finançat per la Càtedra UNESCO-URL, va servir per a visitar els projectes que la Municipalitat Provincial d'Espinar ja té endagats però que cal complementar amb capacitacions a professionals, transferència del coneixement i pràctiques d'estudiants de grau i de postgrau, per tal de conèixer la situació actual dels projectes, definir les vies d'actuació de la Facultait i vincular-hi professors d'acord amb les seves especialitats. 

La Municipalitat disposa d'una llar per a nens sense pares, una ludoteca, un centre de dia per a persones grans, una llar i centre d'emergència per a la dona; també han redactat un pla d'implementació de les Noves Tecnologies per a les aules i un pla per a frenar la desnutrició infantil al districte de Yauri i a les 72 comunitats que formen la regió. Tot i que la proposta prioritària, per demanda de la contrapart, és la d'educació per a la salut i promoció de la salut, també estem treballant per a donar resposta a altres peticions, ja que formen part dels àmbits d'actuació de la Facultat. 

D'altra banda, posteriorment a la visita a Espinar i a les persones implicades amb cada projecte, i amb l'objetiu de fer-les partíceps de la proposta, es van celebrar reunions amb la Universidad Antonio Ruiz de Montoya i la Pontifica Universidad Católica del Perú, ambues a Lima, i amb la Universidad Nacional del Altiplano, a Puno. La relació i compromisos establerts amb aquestes universitats permetrà coordinar esforços, coneixements i recursos, tant materials com humans. Quina és la força de la Facultat? 

El nou Vicedeganat de Relacions Internacionals ha entrat amb força i vol recuperar els projectes de cooperació universitària al desenvolupament i això és possible gràcies a la bona acollida que les propostes presentades han tingut entre els professors i personal no docent de la Facultat. 

No hem d'oblidar els estudiants, ja que molts opten per a realitzar les seves pràctiques acadèmiques en aquest àmbit i esdevenen cooperants durant tres o quatre mesos, amb tots els deures, drets i responsabilitats que això suposa no només a nivell acadèmic sinó humà, que és el prioritari. 

Treballem per a la transformació social a casa nostra així que, per què no fer-ho també a altres zones més desfavorides? Hem de ser conscients que la cooperació no és sinònim de cobrir necessitats, sinó també potenciar les capacitats ja existents. 

La cooperació que arriba 

La Declaració del Mil·leni de la ONU (2000), on es van establir els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM), la Declaració de París (2005), la Declaració d'Acra (2008) i el 4rt Fòrum d'alt nivell sobre l'eficàcia de l'ajut de Busan (2011) han estat alguns dels esdeveniments i compromisos més importants de la cooperació al desenvolupament a nivell mundial en els darrers anys i, “tot i que el compliment dels ODM és un dels debats oberts en l'actualitat, en què coexisteixen diferents postures, des de les ONG que exigeixen que els ODM s'acompleixin fins a certs governs que proposen que siguin postposats. Si bé no podem ser optimistes respecte al seu compliment, sí hem de reconèixer l'avenç que suposa que fossin definits i aprovats des d'un ampli consens internacional sense precedents fins llavors” (Jiménez García, 2011). 

Cal no oblidar que els ODM han suposat un impuls a totes les modalitats de cooperació esmentades anteriorment i han suposat també una exigència més alta en la presentació i acceptació de projectes de cooperació (universitària) al desenvolupament. 

Tot i el complicat moment financer que està vivint el món de la cooperació al desenvolupament i essent conscients que ens queda molt per recórrer i treballar, des del Vicedeganat de Relacions Internacionals ens mantenim fermes amb el nostre compromís social i acadèmic amb els projectes, propostes i iniciatives que sorgeixen a la Facultat. I fora d'ella també. 

Anna Rodríguez i Casadevall.
Coordinadora de Mobilitat Internacional i Cooperació al Desenvolupament
Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés.
Universitat Ramón Llull.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada