divendres, 20 d’abril de 2012

100.000 monitores i monitors... al servei de les persones i del país

Des de principis dels anys 80 en que la Generalitat de Catalunya va regular la formació d’educadors en el lleure, s’han atorgat 100.000 carnets de monitors i monitores d’educació en el lleure, impartits per les 30 escoles del Principat reconegudes actualment. 

La Fundació Pere Tarrés, ha contribuït des del seu centre de formació (l’Escola de l’Esplai), a la capacitació de més del 30% d’aquests educadors, i continua innovant en els models formatius i en els continguts. La nostra institució celebrava l’any passat el 50è aniversari del primer curs de formació.
Aquest model de complicitat entre el Govern i les entitats juvenils ha estat un èxit, que fins i tot amb les noves demandes de l’educació s’ha anat fent extensiu a la capacitació dels professionals i voluntaris de les activitats extraescolars o paraescolars, com els casal, els menjadors escolars, les ludoteques o altres intervencions educatives fora de l marc escolar. El Govern ha reconegut el protagonisme de les entitats i ha donat suporti supervisat la seva actuació. 

Al llarg d’aquest 30 anys, l’esplai i l’escoltisme, han format milers d’infants i joves de la nostra societat, contribuint a fer-los més persones, ciutadans actius i compromesos al servei del país i dels altres, amb més interioritat i més autoconeixement, i amb competències avui requerides pel món productiu, com ara la iniciativa, el treball en equip, o la responsabilitat i l’ autonomia. Tampoc cal oblidar l’aportació humanista a molts joves (alumnes) que han fet 100 hores de formació del curs de monitors sobre coneixement socials, psicopedagògics i recursos pràctiques per a la intervenció. Si cada educador en el lleure pot arribar a 10 nens i nenes, l’impacte educatiu i social d’aquests 30 anys, és impressionat. Més d’un milió de persones beneficiàries, que converteix a l’educació en el lleure en un agent educatiu de primer ordre, en una veritable institució. 

Ara bé, són temps de celebracions i de generositat però també de construir fonaments sòlids que possibilitin la continuïtat del model i de l’aportació socioeducativa. Justament estem en un moment històric de la formació dels educadors en el lleure. Amb la reforma general de la Formació Professional, i en particular dels Certificats de Professionalitat de caire estatal, s’han aprovat regulacions específiques dels Dinamitzadors (Monitors/es) d’activitats de lleure infantil i juvenil i de Directors. Hem de trobar un encaix adequat entre la tradició de les escoles d’educadors en el lleure molt vinculades a moviments associatius, amb el nou marc normatiu, per a oferir el màxim valor als nous educadors, però salvaguardant l’educació en valors que proposa el món educatiu no formal i vetllant per l’interès superior de l’infant que reconeix la Convenció dels Drets de la Infància . I no tenim massa temps, les properes convocatòries de la formació ocupacional sota els nous certificats de professionalitat marcaran el full de ruta. Com fins ara, l’entesa entre les conselleries de Benestar Social i Família, i Empresa i Ocupació, es vital. 

Rafa Ruiz de Gauna 
Director de Relacions Institucionals, Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada