dijous, 5 d’abril de 2012

Causes per un Envelliment Actiu i Intergeneracional

L’any 2012 ha estat declarat Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional. La Comissió Europea considera necessari i urgent que tots els ciutadans reflexionin sobre el fet demogràfic de l’envelliment de la població. 
Preocupar-se per la participació de les persones grans és una qüestió central en l’agenda gerontològica actual. En general, l’interès sobre això es redueix a la següent qüestió: Com aconseguir una millor participació i més gran de les persones d’edat? 

L’envellimet actiu és el procés que permet a les persones grans desenvolupar tot el seu potencial (físic, psíquic i social) al llarg de la seu cicle vital i participar en la comunitat d’acord a les seves necessitats, desitjos i competències. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) el defineix com el “procés on es optimitzen les oportunitats amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del subjecte”. Així mateix la Solidaritat Intergeneracional és reforçar la solidaritat entre les generacions amb la finalitat de crear una societat per a totes les edats. Fer realitat el paradigma de l’envellimet actiu comporta, entre d’altres esforços, respondre adequadament a la creixent demanda de proporcionar oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida. El nostre repte és crear contextos plurals i de qualitat on les persones grans puguin créixer i optimitzar coneixements i habilitats, per afrontar millor la seva vida a mesura que fan anys. Per aconseguir-ho, ja no serveix tan sols treballar per les persones grans, hem de treballar conjuntament amb les persones grans. Partint de la maièutica socràtica fins arribar a la moderna pedagogia. D’aquesta manera es recupera el valor de l’educació com a eina de millora personal i social. 

Per celebrar aquest esdeveniment des del Programa Universitari per a gent gran (PUGG) de la Fundació Pere Tarrés es desenvolupa un programa pedagògic per fomentar un envelliment actiu i intergeneracional, a partir de l’aprenentatge al llarg de la vida. Des de l’educació formal, els alumnes del PUGG, conjuntament amb el joves estudiants de la Facultat, articulen propostes educatives, a partir d’un medi educatiu, per ser els veritables protagonistes d’aquest procés i posar en lloc les seves actituds i habilitats. Adoptar una mirada des de l’educació formal en aquest tema suposa un replantejament del mateix i assumir que la gent gran participa no només quan ho desitgen i com ho desitgen, sinó com un ordre social. I part d’aquest ordre social està basat en un criteri de pràctica de la participació social que es recolza en l’existència de grups d’edat. 

Trobar-se en un medi educatiu –l’existència de grups d’edat- pot ajudar a disminuir les barreres que impedeixen que les persones de diferents generacions participin conjuntament. Això suposa deixar de parlar de “participació de la gent gran” o “participació dels joves”, per passar a parlar de “participació AMB…”. L’important no és només participar sinó participar amb. Això obre moltes més possibilitats de participar en tant que valora la trobada, la relació, el contacte i no tant la tasca (participar, fent què?) ni les normes (quin tipus de participació és la que li correspon a la gent gran?). 

Al III Congreso Estatal de Mayores, celebrat el 2009, ja van parlar d’aquest tema “les trucades i missatges de Nacions Unides i de moltres organitzacions no governamentals per aconseguir una participació plena de les persones grans, fent possible el diàleg entre les generacions” (Consejo Estatal de Mayores, 2009:4). 

Nosaltres ja portem quatre anys,… t’animes a participar? Si vols conèixer i participar en les seves activitats, consulta el programa.

Si vols aprendre més et recomano les següents lectures

AGE Platform Europe (s.f.). Manifiesto por una Unión Europea sensible a las cuestiones relacionadas con las personas mayores para el año 2020. Brussels: AGE Platform Europe. 

AGE Platform Europe, Committee of the Regions y European Commission (2011). 
 How to promote active ageing in Europe. EU support to local and regional actors. Bruxelles: Committee of the Regions. 

Parlamento Europeo y Consejo (2011, 23 de septiembre). Decisión nº 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2011 sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Diario Oficial de la Unión Europea, L 246/5-1.

Xavier Lorente
Director Acadèmic del PUGG de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada