dimecres, 11 d’abril de 2012

La importància de l'educació emocional de 0 a 3 anys a l'escola bressol

L’etapa que comprèn dels 0 als 3 anys és una de les més importants en el desenvolupament dels infants. Els darrers estudis, especialment en neuropediatria, destaquen la gran importància d’aquesta fase per al desenvolupament del cervell humà. Al mateix temps, i davant de les noves tendències educatives que es van obrint pas en l’atenció a la primera infància, l’equip pedagògic del departament d’Escoles Bressol de la Fundació Pere Tarrés va decidir, ara fa un any, fer un canvi en l’orientació pedagògica de les escoles gestionades. 

Aquest canvi implica replantejar la funció de l’escola bressol com un lloc que doni seguretat i confiança als infants, un lloc en què puguin desenvolupar les seves capacitats sensorials, motrius, emocionals, etc. Aquest nou marc de treball suposa un gir de cent-vuitanta graus en l’organització del treball diari de les escoles bressol per buscar espais on l’educador/a passa a ser més observador/a que protagonista. Un temps i un espai en què preval el desenvolupament de les capacitats emocionals, el fet d’estar segur d’un mateix o de saber quin tipus de conducta esperen els altres d’un mateix, que no pas tenir un desenvolupament precoç de les capacitats cognitives, de la capacitat lectora, de la capacitat lògica, etc. 

Mònica Jiménez, de l’àmbit d’Escoles Bressol de la Fundació Pere Tarrés, ho resumeix afirmant que “l’escola bressol no ha de ser una reproducció de l’escola. En aquesta edat no és tan important l’aprenentatge de conceptes com els colors sinó establir dinàmiques que potenciïn el desenvolupament integral dels infants”. 

En aquest sentit, la proposta d’activitats que es fa des de la Fundació Pere Tarrés està molt relacionada amb el món afectiu dels infants, constituït per la família, l’escola i el seu entorn més pròxim. Aquesta aposta educativa pretén canviar el “fer per fer” –en què és important la quantitat de coses que fan els infants, amb el nivell d’activitat que això suposa– per unes activitats centrades en els infants, és a dir, que aportin un valor al seu desenvolupament. 

Hem de permetre al nen/a aprendre del seu entorn, i és bàsic fomentar la seva seguretat, només hem d’intervenir quan veiem que és necessari. És un procés d’acompanyament del seu aprenentatge personal a través de l’estima i de la tranquil·litat. 

Una part important de l’èxit d’aquest projecte és el treball amb les famílies, la col.laboració entre la família i l’escola és imprescindible a l’hora de dur a terme el projecte educatiu de l’escola. Una de les funcions de l’equip educatiu de l’escola bressol és la de potenciar la implicació de la família al centre, fent-les partícips del procés educatiu que es desenvolupa a l’aula i el centre, desenvolupant al màxim els canals establerts per a la seva informació i participació mitjançant una actitud positiva. Creiem en la importància d’aquesta etapa, atès que juga un paper molt important a l’hora de detectar i acompanyar possibles dificultats dels infants i les famílies.

Anna Bayer
Directora d'Escoles Bressol de la Fundació Pere TarrésCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada