dilluns, 2 d’abril de 2012

Millorant les competències directives al Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social s’ha de consolidar com un sector econòmicament dinàmic i socialment estratègic. La capacitació dels seus directius i directives és un dels reptes que ha d’afrontar en aquest camí. El desenvolupament de les seves competències ha de revertir en una millor estratègia i gestió de les organitzacions i, consegüentment, en el seu impacte social.

Avui en dia, el directiu/va ha d’assumir les diferents funcions de direcció, disseny, comunicació i, fins i tot, intervenció. És a dir, cal que domini l’estratègia, tot analitzant l’entorn i dirigint el rumb de l’entitat. Cal que controli els diferents processos i elements de l’organització per prendre les millors decisions. Cal que tregui el millor dels equips, i, per descomptat, ha de ser una persona amb uns valors i unes habilitats personals enfortits per abordar les diferents situacions complexes que es trobarà en l’art de dirigir entitats. 

Disposar d’una visió analítica de l’entorn i les empreses, definir i establir els objectius i les fites prioritàries, gestionar el canvi i la crisi, són elements estratègics clau per mantenir viva l’entitat. Des de la perspectiva executiva, dirigir eficaçment una organització requereix habilitats en la resolució de problemes, l’economia, la comunicació, la planificació i l’orientació a resultats, així com en l’estimulació, motivació i desenvolupament dels equips. A més, a nivell personal, el directiu/va ha de prendre consciència de les pròpies capacitats i limitacions, gestionar bé el temps i l’estrès i treballar de manera continuada per la pròpia integritat personal. Tots aquests elements són necessaris per a dirigir la pròpia carrera professional. 

Però, com podem ajudar els nostres directius i directives a desenvolupar aquestes competències? Cal fer servir metodologies específiques, clarament diferenciades d’altres tipus de formació i activitats de millora professional. Parlem d’activitats externes a l’entitat, presencials, de curta durada, properes al coaching o mentoring, de caire vivencial i que permeten l’intercanvi d’experiències. Tot plegat, buscant la transformació de coneixements en hàbits, buscant l’aplicabilitat i l’impacte real de la formació tant en la persona com en l’entitat que dirigeix. 

El treball que hem realitzat des de la Fundació Pere Tarrés sobre necessitats formatives de les competències directives al Tercer Sector Social català amplia aquestes reflexions i contribueix al disseny d’un programa de desenvolupament directiu específic del Tercer Sector que s’ofereix des del nostre Institut de Formació. 

Per avançar en aquest sentit, neix també la xarxa de directius/ves de Recursos Humans a partir del Programa de Desenvolupament de Directors/es de Recursos Humans del Tercer Sector, impartit durant el curs 2010-11 per la Fundació Pere Tarrés. Aquesta xarxa té l’objectiu de mantenir contacte, compartir experiències i continuar amb l’aprenentatge professional. Una de les activitats d’aquest grup ha estat la creació d’una xarxa virtual ubicada al linkedin i denominada “RRHH dins del Tercer Sector Social”, que serveix com a punt de trobada per intercanviar informació i documentació, i col•laborar en els diferents processos de la gestió de persones de les diferents entitats. 

Ana Sesé Taubmann
Doctora en Psicologia i directora del projecte 3Creix
Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

2 comentaris:

  1. M'agradaria recomanar especialment la lectura de dos llibres molt útils per a directives i directius del Tercer Sector Social. El primer és ja un clàssic que val la pena tenir a la biblioteca professional. Es tracta del llibre de Peter F. Drucker, "Managing the Nonprofit Organization". El segon és bastant més recent, publicat l'any 2005, ben presentat i molt pràctic. Es titula "Strategic Planning for Nonprofit Organizations. A Practical Guide and Workbook", de Michael Allison y Jude Kaye. Fa anys que els faig servir, i últimament els he estat rellegint de nou.
    Josep Maria Ribal. President de "Asociación Open World. Creando Pequeñas Comunidades de Aprendizaje"

    ResponElimina
  2. Moltes gràcies per les recomanacions per ampliar els coneixements sobre el tercer sector

    ResponElimina