dilluns, 6 d’agost de 2012

Un nou Canal Youtube sobre la cooperació internacional al desenvolupament

Recentment, a l’assignatura de Cooperació Internacional de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés hem posat en marxa un Canal de Youtube. Al Canal hom hi pot trobar quatre llistes de reproducció:
  • Una primera en la que apareixen aquells documentals, pel·lícules o materials enfocats a l’educació per al desenvolupament i la sensibilització;
  • Una segona llista on es poden trobar vídeos referents al treball de les ONGs i dels moviments socials;
  • Una tercera que recull conferències, entrevistes o declaracions interessants relacionades amb els diferents temes que aborda l’assignatura
  • Finalment, una quarta en el que estan penjats alguns dels treballs finals fets pels estudiants d’aquesta assignatura.
Aquestes quatre llistes configuren un canal que té dues finalitats principals: consolidar un espai obert i de consulta sobre temes relacionats amb la cooperació i donar a conèixer el contingut de l’assignatura i els treballs resultants de la feina dels estudiants.

El Canal i els diferents materials seleccionats volen també subratllar un aspecte important i a tenir en compte en la comprensió d’aquesta matèria: el món està experimentant grans transformacions geopolítiques, econòmiques i socials, les quals, com no podia ser d’una altra manera, estan afectant també a la cooperació internacional. Les diferències entre Nord i Sud o la implicació, per exemple, dels nostres hàbits de consum en els països del Sud, continuen sent molt rellevants, si bé semblen emergir noves realitats com la Cooperació Sud-Sud o fortes crítiques a la cooperació occidental per la seva manera fer, que ens obliguen a comprendre les noves dinàmiques existents.

Sigui com sigui, la cooperació internacional al desenvolupament vol ser un instrument rellevant a l’hora de comprendre aquesta època de canvi en la que ens trobem. A través de l’assignatura i d’aquest canal, els estudiants, però també el conjunt de la comunitat universitària, tenen l’oportunitat d’accedir a materials que ofereixen algunes pistes sobre aquest món que està acceleradament canviant. L’objectiu és consolidar aquest Canal amb els diferents materials que van sorgint, així com amb els treballs fets pels estudiants d’aquesta assignatura.

Oscar Mateos
Vicedegà de Relacions Internacionals i Professor de la Facultat d’Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada