dimarts, 20 de novembre de 2012

La infància, una prioritat


El dia 20 de novembre es celebra el Dia Internacional del Drets de la Infància. Va ser instaurat per les Nacions Unides com a commemoració de la Convenció dels Dretsde la Infància aprovada per l’assemblea plenària en aquesta data de l’any 1989. Molts són els països que han subscrit aquest acord internacional que consagra i recopila un bon nombre de drets dels nens i nenes. Així fixa uns principis generals com ara l’interès superior de l’infant, la no discriminació, el dret a la vida, i la incorporació del punt de vista dels infants en les actuacions que els afectin. En la resta de l’articulat determina els drets civils i polítics, els econòmics, socials i cultural, els de vida quotidiana, i de salut i benestar, educació i lleure,  i finalment unes mesures especials de protecció. L’Estat Espanyol va subscriure aquest acord l’any 1990 que segons el dret internacional té rang de llei en el nostre ordenament jurídic.

A Catalunya i a l’Estat, en el context de crisi que vivim, alguns d’aquests drets es veuen especialment vulnerats. Segons dades de la Unió Europea (Eurostat 2011) a l’Estat Espanyol hi ha un 27,2% de pobresa infantil, si bé es un concepte estadístic relatiu, dona una dimensió de la situació en que es troben molts nens i nenes. Actualment és el grup de la població que més està patint la crisi.  Sobretot es concentren en llars monoparentals o en les que els diferents membres estan a l’atur, però també de manera significativa en famílies nouvingudes.  Darrera d’aquestes dades hi ha infants que poden veure condicionat irreversiblement el seu desenvolupament  integral, i en definitiva la seva vida, en un continent i en una economia que volen ser dels valors humans i del coneixement.

Les dificultats en l’accés a l’educació primerenca, la falta de suport per a l’aprenentatge escolar o per a les activitats més enllà de l’aula, les carències d’una alimentació equilibrada, o d’una sanitat integral poden ser algunes de les manifestacions d’aquestes situacions de desigualtat.

Una de les experiències que unifica als ésser humans és la infantesa. Hem tingut vivències diferents que han marcat la nostra vida. Ara bé, en aquesta etapa en que necessitem afecte, ens sentim especialment desprotegits i vulnerables, ens cal l’estimació i cura dels pares,  però també necessitem del compromís de tota la societat i dels Governs. La crisi és incomprensible per als menors i tenen menys recursos i capacitats per a afrontar-la, i per tant necessiten de la nostra priorització, per conviccions ètiques i per solidaritat intergeneracional. No podem hipotecar el seu futur amb deutes inassolibles ni amb  indiferència ni falta d’esperança.

Hi ha determinades qüestions de país que haurien d’anar més enllà dels partits, i disposar d’un ampli consens social i estabilitat. Precisament les opcions apartidistes i d’ampla base retornen  la grandesa a la política, i més quan es tracta de la vida dels infants. Així cal avançar decididament en un Pacte per a la Infància, que afavoreixi la igualtat d’oportunitats, i que es centri amb aquelles actuacions de major impacte, com ara les polítiques educatives al llarg de la vida, i que contemplin les activitats extraescolars i d’educació en el lleure, la salut i l’alimentació, la participació i la cultura,  i la protecció. Amb recursos definits, i amb polítiques de rendes eficients i transparents que garanteixin que el naixement no condiciona totalment la vida. I amb obligacions per part de les famílies i dels propis infants, en el marc de les capacitats de cadascú, i de la dignitat de les persones.

La vida dels nostres fills i filles ha d’estar al capdavant de les prioritats socials i polítiques.Rafael Ruiz de Gauna
Director de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada