dijous, 27 de desembre de 2012

Animació sociocultural i Sales d’Estudi Nocturn


La Fundació Pere Tarrés, des del juny del 2012, gestiona el Servei de “Sales d’Estudi Nocturnes a les Biblioteques de Barcelona”, servei que penja de la Direcció de Programes de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Les sales d'estudi nocturn i d’animació cultural són uns espais educatius no formals destinat especialment als joves, que ofereixen un programa alternatiu al de l’oci  posant a l’abast un espai adequat per a l'estudi en horari nocturn i per a la realització d’activitats relacionades amb el desenvolupament integral de la persona (activitats de formació, culturals, associatives...).

Val a dir que les Sales d’Estudi nocturnes representen una oportunitat de primer ordre per continuar treballant des d’un plantejament metodològic basat en l’animació sociocultural, metodologia que ha estat històricament eix vertebrador de la intervenció social de la Fundació Pere Tarrés i que té com a elements principals la generació de processos participatius que impliquin i dinamitzin als mateixos joves com a col·lectiu, la implicació en el disseny de les seves pròpies activitats i en dotar de contingut el seu temps de lleure des d’una vessant educativa i formativa.

L’objectiu principal d’aquestes sales nocturnes és complementar la formació acadèmica, cultural i social de la persona jove i ser una alternativa cultural i d’oci als serveis nocturns oferts. En aquest sentit, els serveis i equipaments adreçats a joves han esdevingut plataformes que més enllà d’oferir un servei en concret com és l’espai habilitat per l’estudi nocturn en un equipament públic, s’han transformat en espais de caràcter multidimensional des del punt de vista de l’animació juvenil, habilitant espais que són alhora de formació (activitats i tallers per perfeccionar les tècniques d'estudi, millorar la concentració, saber com relaxar-se, conèixer-se); espais d’ informació (informació als joves sobre els serveis i recursos dels quals disposen al punt de prestació de serveis del seu districte i/o de la seva ciutat) i espais d’intercanvi lingüístic no mercanilitzat (espai per l’intercanvi d’idiomes entre diverses persones.

Una plataforma, doncs, des d’on podem aportar el valor, l’ experiència i coneixement com a Fundació Pere Tarrés pel que fa a la dinamització juvenil tot gestionant un servei públic amb valor social i amb criteris de qualitat.   

Verónica Bautista
Àmbit de Desenvolupament de Projectes de Programes Educatius de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada