dijous, 21 de febrer de 2013

Servei Municipal de Mediació Ciutadana de Sant BoiEl Servei Municipal de Mediació Ciutadana (SMMC) neix l’any 2006 com a resposta al compromís recollit en l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana per tal de garantir el compliment dels principis i normes establerts a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans[1]. D’aquesta manera, s’estableixen els mecanismes per a la resolució dels conflictes de manera no confrontativa tot promovent el diàleg per a la seva transformació.


En el mateix ordre de coses, s’introdueix un principi de reparació per a les situacions d’infracció a l’esmentada Ordenança. D’aquesta manera, i fugint de la burocratització d’altres respostes, amb el Programa de Mesures Alternatives es volen dissenyar respostes alternatives a les actuacions incíviques posant l’accent en la individualitat, la responsabilització i l’aprenentatge.


Els pilars que vertebren el treball que es realitza des del SMMC són, per una banda, un seguit d’actuacions que, a més de donar a conèixer el Servei, volen dotar a la ciutadania de les habilitats i eines que els ajudaran gestionar els seus conflictes interpersonals de manera pacífica, cooperativa i autònoma. Es tracta, en definitiva, de divulgar i incentivar una cultura de pau. Aquestes accions formen part dels eixos de difusió i prevenció.


En aquest sentit, entenem que el conflicte forma part del fet de conviure i genera una àmplia gamma de situacions de desacord i/o interessos contraposats: a l’escola, a la feina, al barri, a la comunitat de veïns, amb la família, etc. Des d’aquesta perspectiva, el nostre objectiu no serà evitar l’aparició d’aquestes situacions conflictives, sinó aprendre a gestionar-les de forma positiva. L’escolta activa, la comunicació assertiva o l’empatia són només alguns dels aspectes que es treballen en aquest àmbit per a aconseguir l’objectiu esmentat.


Per altra banda, una part molt important del treball al SMMC és l’acompanyament en l’abordatge de les situacions conflictes a través del diàleg. Hem anomenat a aquest eix d’intervenció i és on s’emmarquen els processos de mediació pròpiament dits. Quan en mediació parlem d’intervenció parlem de procés, de temps, de canvi i de comunicació.


Existeixen diverses formes d’abordar els conflictes però, en la lògica de guanyar o perdre, la majoria d’elles porta a que alguna de les parts implicades percebi que “perd”. En aquest sentit, el cert és que la majoria tenim interioritzades les formes confrontatives per resoldre els conflictes que tenim (com ara la demanda o la denúncia).


En el cas de la mediació, com a metodologia que proposa l’abordatge cooperatiu de les discrepàncies, tractarà que, com a resultat de la gestió del conflicte, totes les parts sentin que guanyen amb les solucions proposades.


Això és possible quan, amb l’ajuda del mediador/a, les persones que tenen el conflicte cerquen, proposen i consensuen les seves solucions. En el procés serà fonamental treballar per a que cada part legitimi i reconegui a l’altra així com que cadascú assumeixi la seva responsabilitat. Només així,i a diferència d’altres formes, els acords dialogats esdevindran solucions duradores, sostenibles i satisfactòries.

Emma de la Haba Vacas

Coordinació i Formació Plans de Desenvolupament Comunitari de la Fundació Pere Tarrés

[1] Signada per l’Ajuntament de Sant Boi l’any 1999.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada