divendres, 12 d’abril de 2013

L'espai de pràctiques és indispensable per a la formació dels professionals de l'acció social

La Jornada de Caps de pràctiques és un acte que hem incorporat a la dinàmica acadèmica de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL des de fa molts anys i en els diferents contextos institucionals on s'han impartit els estudis de Treball Social i Educació Social. Enguany ha tingut un caire especial de celebració, Sumem 100 ha estat el motiu: 80 anys de formació de Treballadors/es Socials i 20 anys d'Educadors/es Socials. I un cop més s'ha organitzat com a espai de trobada i reconeixement pels professionals que des del seu llloc de treball contribueixen a la formació dels estudiants.

Amb els canvis de plans d'estudis que han anat configurant la formació dels professionals del Treball Social al llarg de la història, amb el pas al reconeixement com a titulació universitària primer de diplomatura i ara de grau, mai no s'han posat en qüestió les pràctiques de camp com a font indispensable d'aprenentatge en l'acció social.

L'espai de pràctiques no és només per a que l'estudiant pugui participar del que succeeix en el seu futur entorn de treball, que ja és prou important. Hi ha tot un model de Pràctiques (que ara anomenem Practicum) consolidat amb els anys d'experiència formativa, amb l'aval de les entitats i institucions col.laboradores i amb el reconeixement dels mateixos estudiants, que es configura entorn de 3 grans eixos:

  • Les  pràctiques en una institució i al costat d'un professional o d'un equip disposat a compartir els seus coneixements i l'exercici de les diferentes tasques assignades amb un estudiant.
  • La supervisió en el marc de la universitat i integrada en els horaris de classe que té la funció de fer l'enllaç entre la pràctica i els coneixements acadèmics tan a nivell teòric com procedimental i d'actituds personals. És també reconegut com l'espai per a la identificació dels aspectes més emocionals i per al treball en grup en relació de simetria amb el guiatge del/la supervisor/a. 
  • El procés d'aprenentatge personalitzat que fa l'estudiant tot participant en el seu disseny i en el qual se li atorga un protagonisme que l'empodera i el fa responsable d'una part important del desenvolupament de les pràctiques. 
La creació i consolidació d'aquest model que actualment no es qüestiona i que anys enrera va ser “exportat” a altres Escoles de Treball Social d'arreu de l'Estat espanyol s'ha pogut mantenir perquè s'han generat permanement corrents d'interrelació entre la universitat i les entitats, els docents i els professionals, i molts dels estudiants s'hi han anat vinculant d'una manera molt estreta fins al punt de poder treballar on es van fer les pràctiques o també convertir-se en caps de pràctiques.

En aquestes interrelacions sostingudes en el temps hi tenen molt a veure una gran quantitat de treballadors i treballadores socials que exerceixen un rol docent en el lloc de treball i en la majoria dels casos s'identifica també un sentit de generositat, podríem dir que vocacional,per poder transmetre la professió. La seva vinculació a la universitat es fa potser a vegades en nivells molt personalitzats entre estudiant, cap de pràctiques i supervisor/a i en jornades com aquesta que vol reconèixer la tasca feta i oferir un espai de formació i d'intercanvi en temes específics.

Els reptes que es presenten per endavant van directament relacionats amb la col.laboració per a la recerca en treball social o en l'acció social en general. La Universitat té les eines i els centres de pràctiques les fonts primàries d'informació i es fa necessari un treball de sensibilització, generació de demandes i alhora articulació d'estratègies per poder atendre-les de manera competent i amb la finalitat d'aportar nous coneixements sobre les situacions tractades.

 
Berta Boadas i Mir
Professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL i supervisora de Pràctiques

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada