divendres, 9 d’agost de 2013

Espai públic, espai de tothom

Des de l’àrea de Programes Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés estem implementant projectes d’intervenció socioeducativa en medi obert, sota la demanda de diferents municipis que decideixen intervenir en aquest àmbit. La motivació dels ajuntaments ve derivada per una doble voluntat: intervenir en l’espai públic a fi de regular els usos i millorar la convivència en el barri; així com accedir a grups i col·lectius amb gran presència a les places i carrers, no vinculats a altres recursos o serveis del territori.

Els objectius que es persegueixen són la facilitació de les relacions entre els diferents col·lectius i grups, fomentant el coneixement de l’altre i la vinculació amb l’entorn, al mateix temps que es cerca la millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant la capacitació i adquisició d’habilitats socials que reverteixin en el seu desenvolupament com a persona, així com amb la resta del grup i la comunitat.Des de la Fundació Pere Tarrés, entenem el medi obert, com aquell espai col·lectiu i de regulació pública, on tenen lloc la majoria de relacions entre persones fet que facilita la possibilitat de fer aproximacions properes a les necessitats de les persones. En aquest sentit, la intervenció socioeducativa ofereix les eines necessàries per a que les persones i grups puguin  transformar la seva realitat.Moltes de les actuacions que emprenem des dels nostres projectes van adreçades a la  dinamització dels usos de les places i carrers mitjançant activitats i actuacions que promoguin la millora de la convivència, fomentant vincles amb el territori i la creació de xarxes de relació.

La nostra acció va dirigida especialment a la intervenció amb els joves parant atenció a la pròpia etapa evolutiva en la que es troben. En aquest sentit, les  places i els carrers constitueixen el seu espai relacional més freqüent, pel que oferir  alternatives de lleure que puguin arribar a ser autogestionades pel propi grup, ofereix altes potencialitat per vincular-los a la comunitat i fomentar la cohesió social.

Concretament, en el barri del Besós s’està treballant per impulsar un projecte de mediació comunitària adreçat a facilitar la creació d’un equip de futbol d’infants i joves que actualment juguen a les places del barri, a fi i efecte de treballar amb ells valors vinculats al món de l’esport, tot fomentat fórmules alternatives de gestió dels conflictes.

Un altre projecte adreçat al conjunt de la comunitat, en aquest cas, a la Marina de Port, ha anat dirigit a fomentar el sentiment de pertinença al barri, mitjançant una acció de fotomatón en la que els veïns i veïnes es van fotografiar indicant el què per ells significava el seu barri.

A Montornès del Vallès, el servei DIEP (Dinamització d’espais públics) ha estat una eina per a conèixer la realitat juvenil del municipi. Aquest servei ha ofert l’oportunitat d’apropar-se a aquells joves que no estan vinculats als equipaments i/o serveis juvenils del territori, convidant-los a participar activament en la gestió del seu temps lliure i empoderar-los.

Així doncs, l’espai públic com espai de referència de tothom, és un recurs polivalent que atorga la viabilitat d’actuacions socials i educatives.
Vanessa Galán
Coordinadora de Programes Socioeducatius de la Fundació Pere TarrésJudith Hernández 
Coordinadora de Programes Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada