dimecres, 20 de novembre de 2013

El Dret a l'Educació en el Lleure

El Dret a l’Educació en el Lleure, a participar a l’esplai o a l’agrupament, a anar de colònies, a fer una ruta per la muntanya, a fer activitats extraescolars… és una gran oportunitat, és un autèntic repte, és un dret que hauríem de poder garantir a tots els nostres infants, adolescents i joves. L’espai de lleure és un espai educatiu de caràcter integral que conté com a valor afegit el treball i desenvolupament de totes les dimensions personals: la vessant afectiva, la física, la social, l’ambiental, la transcendental, la intel·lectual, totes aquelles dimensions que configuren l’Ésser. És per aquest motiu que el fet d’oferir l’oportunitat a tots els nens i nenes de participar en aquests espais educatius, esdevé un èxit garantit, doncs les experiències fora de l’aula són un element enriquidor per l’infant i allò que es viu a l’esplai, allò que es viu de colònies, no es pot viure en cap altre lloc.

Malgrat que la Convenció sobre drets dels infants de les Nacions Unides, amb força jurídica de compliment obligat pels estats que l’han ratificada, reconeix en l’article 31 el dret dels infants al joc i a participar en activitats culturals, artístiques i lúdiques, aquest àmbit ha patit històricament dificultats per a la seva regulació, i el dret al lleure en igualtat d’oportunitats no ha estat plenament reconegut.

En aquest sentit, cal destacar el pas endavant que s’ha donat en els últims anys en quant al marc normatiu i de drets dels infants en relació amb el lleure (llei d’educació, llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, pacte per la infància), en el que es reconeix el valor educatiu i socialitzador de les activitats de lleure i el dret de tots els infants a accedir-hi en condicions d’igualtat.

En el moment de crisi actual, ens trobem que sovint es considera el fet d’assistir a un esplai-agrupament o de colònies, com si fos un bé prescindible i inclús un luxe que queda relegat per a aquells que hi poden tenir accés. Però podem assegurar que precisament per aquells infants que tenen menys possibilitats, aquells nens i nenes que es troben en una situació de vulnerabilitat social, el fet de poder participar en aquests entorns educatius acaba esdevenint una necessitat, una oportunitat que els hi garanteix unes relacions positives amb els seus iguals; uns vincles emocionals òptims; uns espais de seguretat; una vivència relaxada, divertida, segura, controlada, organitzada; i el que és més important, un espai de creixement personal, intel·lectual i en valors profund i essencial pel seu desenvolupament. Cal facilitar la participació en el lleure dels infants socialment menys afavorits en condicions d'igualtat per aconseguir-ne la màxima integració i el màxim desenvolupament.Poder tenir l’experiència de lleure per a qualsevol infant, adolescent i jove és un dret que els adults responsables del desenvolupament dels nostres petits hem de poder garantir, sense cap mena de dubte. Fem possible que el Dret a l’Educació en el Lleure sigui una realitat i que tots els infants del nostre país puguin gaudir d’una experiència que, de ben, segur els farà esdevenir grans persones, amb valors, motivació i amb compromís i, sobretot, amb eines de participació i transformació de la nostra societat.


Maria Valencia
Presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés

Ampliació de l'article publicat a la revista Estris i a Estris.cat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada