divendres, 2 de maig de 2014

Jornada de Mediació, Gestió de Conflictes i Salut Mental: “Sumant Mirades”

Sant Boi de Llobregat és un referent pel que fa a la creació de polítiques actives en l'àmbit de salut mental promocionant la integració, la cohesió social i la convivència pacífica. Així, el municipi dissenya un eix estratègic basat en quatre factors bàsics: salut mental comunitària, estratègia integral, col·laboració institucional i potenciació de la investigació, i a partir del 2010 impulsa la creació del Clúster en Salut Mental que es constitueix el 16 de gener de 2013.

Seguint aquesta línia, el Servei Municipal de Mediació Ciutadana (a partir d'ara SMMC) de l'Àrea d'Educació i Civisme, gestionat per la Fundació Pere Tarrés, es planteja promoure una nova línia de treball específica en l'àmbit de la salut mental amb els següents objectius: generar sinergies amb els agents que treballen en l'àmbit de la salut mental, identificar necessitats tant dels professionals com dels ciutadans i ciutadanes i la comunitat pel que fa a la gestió positiva de la convivència i la salut mental, crear xarxa i oferir espais per a la reflexió i concreció de possibles línies d'actuació.

La primera actuació que dóna resposta a aquests objectius és la jornada "Sumant Mirades" de mediació, gestió de conflictes i salut mental realitzada el passat dia 20 de març a l'Equipament Municipal l'Olivera pel SMMC amb la col·laboració del Clúster en Salut Mental. A la jornada hi van assistir prop de vuitanta persones representants de tots els sectors de la comunitat (professionals de l'àmbit de la salut mental, entitats, associacions, mestres, treballadors socials, infermers, persones que pateixen alguns trastorn mental o l'han patit, familiars, ciutadans i ciutadanes en general i professionals de la resolució positiva de conflictes i la mediació).

La jornada volia sensibilitzar sobre la mediació en l'àmbit de la salut mental però essencialment volia poder copsar les necessitats de totes les persones que hi van assistir en relació amb la mediació i la salut mental, crear sinergies, crear xarxa i concretar futures línies de treball conjunt.

Durant la primera part de la jornada, més sensibilitzadora i reflexiva, es va realitzar un diàleg a tres bandes on hi van participar la Dra. Laura Castells, psiquiatra del CASM Benito Menni, la Sra. Núria Sànchez, mediadora d'ADIC i va ser conduïda pel Sr. José Andrés Rodríguez, periodista especialitzat en salut mental. Entre d'altres, es van plantejar les següents qüestions: un servei de mediació ha de possibilitar la gestió de conflictes amb persones que pateixen un trastorn mental? Una persona que pateix un trastorn mental ha de comunicar-ho al mediador/a si està participant en un procés de mediació? Està capacitada una persona amb un trastorn determinat per prendre decisions en un procés de mediació?

Sintetitzant algunes de les respostes dels convidats al diàleg i dels participants en el torn de preguntes podríem dir que:
  • Els serveis de mediació són una alternativa efectiva per a la resolució positiva i pacífica dels conflictes i per a la gestió de les relacions, independentment si les persones implicades pateixen o no un trastorn mental.
  • En un procés de mediació comunitari, els participants no tenen l'obligació d’informar si pateixen trastorn mental però si hi ha una incapacitació i l'acord ha de tenir validesa cal que s'incorpori en el procés el tutor legal de la persona incapacitada.
  • Una persona amb problemes de salut mental, depenent de quina sigui la patologia i la fase en que es trobi la malaltia, podrà o no prendre decisions. Per tant qualsevol procés de mediació ha de ser prou flexible per adaptar-se a les característiques i necessitats de les parts.
En la segona part de la jornada, essencialment participativa, es va realitzar un world cafè on les persones assistents van mirar de respondre de manera conjunta les següents preguntes: quins reptes tens en el teu dia a dia per afrontar la convivència? Què podem fer per donar resposta conjuntament a aquest reptes? Per a cada pregunta es van fer dues rondes d'intercanvi de les persones de cada taula i, finalment, es va fer un recull de les conclusions i propostes de cada taula.

En definitiva, la jornada va ser el tret de sortida per a la promoció del treball en xarxa pel que fa a la gestió positiva de la convivència, la mediació i la salut mental. A aquesta activitat inicial se li donarà continuïtat un cop analitzades les propostes del world cafè amb activitats específiques conjuntes amb les persones i entitats que van participar i també en el Fòrum Local de Convivència que es realitzarà el proper més de maig a Sant Boi.

Per més informació podeu adreçar-vos a:
http://www.santboi.cat/mediacio

Maribel García Cotto
Servei Municipal de Mediació Ciutadana

Virginia Comas López
Servei Municipal de Mediació Ciutadana

Mònica Albertí Cortés 
Servei Municipal de Mediació Ciutadana

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada