divendres, 30 de gener de 2015

Els Cicles Formatius: una nova eina per potenciar les capacitats dels professionals
A partir del mes de setembre la Fundació Pere Tarrés posa en marxa dos nous cicles formatius: de Grau Mitjà (atenció a persones en situació de dependència) i de Grau Superior (Animació sociocultural i turística) per donar resposta al nou escenari de reconeixement i flexibilitat que ofereix el  sistema de formació professional, amb una forta interconnexió entre la formació ocupacional (ara Certificats de Professionalitat) i la formació reglada (Cicles Formatius), reconeixent els aprenentatges adquirits per les formacions continues i per l’experiència professional i de voluntariat.


Volem oferir una formació amb els valors humanistes cristians que ens són propis, que desenvolupi les potencialitats de les persones, i que combini les dimensions del ser (identitat personal i professional), del saber (coneixements), del saber fer (competències pràctiques), i del conviure (relació amb els altres enriquidores i amb l’entorn). Per afavorir aquest treball hi haurà tutories individuals i grupals, que  permeten oferir una formació integral.


Les pràctiques es podran fer en més de 200 empreses i entitats


Altres  eixos centrals del model formatiu que proposem són la relació permanent amb les entitats i empreses contractadores, oferint per primera vegada a Catalunya la formació dual en aquests Cicles que combina els aprenentatges a l’aula amb els aprenentatges realitzats a les organitzacions on l’alumne disposarà  d’un contracte de treball, beca o acord de voluntariat. La Fundació Pere Tarrés té signats més de 200 convenis de pràctiques que seran la base per a aquest model. Els propis docents a més de disposar de la titulació exigida, tenen experiència en el món professional, i en molts casos continuen en actiu.  A més, l’alumne disposarà d’una borsa de treball molt activa que en els darrers anys ha inserit més del 60% dels alumnes de formació ocupacional.


Formació al llarg de la vida i alt índex d’inserció


El projecte de cicles  de la Fundació Pere Tarrés vol aprofundir en les mesures flexibilitzadores dictaminades per la conselleria d’Ensenyament, i oferir als alumnes que ja han obtingut el Certificat de Professionalitat corresponent, o que disposen d’experiència i formació amb els requisits d’accés fixats per la normativa, poder complementar la seva formació per obtenir un Cicle Formatiu.


En un context de profunds canvis tecnològics i de globalització, fins i tot en els models d’atenció a les persones, la nostra formació oferirà una visió internacional facilitant la mobilitat dels estudiants, així com un coneixement de les eines tecnològiques en constant evolució al servei de la qualitat de vida de les persones dependents.


Més endavant, des de la Fundació Pere Tarrés tenim previst impulsar la formació a distància per a aquests Cicles Formatius, facilitant que els alumnes puguin escollir la modalitat que més s’ajusti al seu estil d’aprenentatge i al seu ritme personal, laboral o familiar.


La proposta de la Fundació ofereix una formació humana i professional inicial sòlida que permeti una bona inserció laboral, però que es complementa en el futur amb formació continua, o fins i tot amb l’accés als estudis universitaris de grau que ofereix la nostra institució a través de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. És, per tant, un itinerari d’acompanyament a llarg termini per al  creixement professional i personal.
Rafael Ruiz de Gauna

Director de Relacions Institucionals, Formació i Consultoria de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada