dimarts, 17 de març de 2015

El compromís del Treball SocialExisteixen diferents formes de posicionar-nos socialment. Cada persona, en funció del seu tarannà i de la seva manera de comprendre el món acostuma a decidir, sovint inconscientment, de quina forma relacionar-se o vincular-se amb el seu entorn social. Podríem trobar infinitat de formes d’implicació de les persones en la societat, majors i menors graus de fer-ho. Una d’elles és la que escollim els treballadors i treballadores socials.


El Treball Social permet una implicació directa en les realitats socials, incloent un aspecte fonamental: el compromís. Els treballadors i treballadores socials ens comprometem a facilitar canvis socials des de diferents nivells, tant a nivell comunitari, grupal com individual. Aquestes tres dimensions estan estretament vinculades en tant que les persones que es troben en una situació de dificultat estan immerses dins d’una realitat social comunitària que les influencia i, alhora, elles són una peça dins d’aquesta realitat. El Treball Social s’apropa incondicionalment a la persona, al grup i a la comunitat, amb l’interès de conèixer-los per a treballar-hi conjuntament amb la finalitat d’assolir un funcionament positiu d’aquest engranatge social.


El compromís del treball social és a apropar-se a la persona que està vivint una situació de dificultat i a comprendre la seva forma de veure el món, entenent el seu context i la seva realitat. Aquest apropament és humanitzador i promou en si mateix un canvi en la dimensió emocional de la persona, necessari per a assolir qualsevol altre objectiu. Acollim, escoltem, acceptem, validem i confrontem, també, sempre que sigui necessari amb l’objectiu d’acompanyar la persona en la seva situació de conflicte, tenint sempre en compte la seva pròpia vivència. 


Acompanyem. Caminem al costat de la persona al llarg del seu procés, respectant el seu ritme i mai posicionant-nos unes passes davant seu. Acompanyem ajudant a descobrir els seus recursos, sense donar solucions màgiques, simplement facilitant que la persona descobreixi les capacitats que hi ha en ella mateixa i que potser mai no ha sabut que tenia. Acompanyem descobrint aquests recursos i treballant les dificultats que sorgeixen en el procés, empoderant la persona perquè les pugui afrontar i sigui la protagonista de la seva història.


Ser treballador/a social significa implicar-nos en la realitat social des de la comprensió, l’empatia, la creativitat, la sensibilitat, l’apropament, el dinamisme, el vincle... Atenem les necessitats socials de les persones tenint sempre present la seva perspectiva vivencial, promovent el seu desenvolupament personal i facilitant el descobriment dels seus recursos i competències. Alhora, treballem des d’un prisma més global mitjançant la sensibilització, la conscienciació, la reivindicació, la proposta de polítiques socials equitatives i la lluita per a avançar en l’assoliment d’una justícia social.


Els treballadors i treballadores socials optem per aquesta via d’implicació en la nostra societat, comprenent la necessitat de canvis i transformacions per a assolir una realitat social justa i igualitària per a tots els seus membres. Decidim ser agents d’aquest procés de canvi des d’un posicionament privilegiat de coneixement dels contextos socials i dels seus protagonistes.


Aquest és el compromís del treball social.

Núria Vendrell Torres
Treballadora social
Ex-estudiant de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés- URL


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada