diumenge, 8 de març de 2015

Tu mous fitxaA la Fundació Pere Tarrés hi treballen 1.571 dones i 349 homes, per tant les dones representem el 81,82% de la plantilla total. Avui en el Dia internacional de la Dona, volem compartir amb vosaltres les mesures que la Fundació promociona per l’equitat de gènere.


La Fundació Pere Tarrés ha estat implantant, entre els anys 2009 i 2012, el seu primer Pla d’Igualtat i Conciliació (PIC). Valorat de forma positiva, s’ha treballat en l’elaboració d’un segon PIC que, temporalment, s’allargarà fins al 2017.


La implementació del PIC a la Fundació Pere Tarrés respon a diverses raons, tant de tipus social (responsabilitat social corporativa, imatge social, etc.), de tipus econòmic (augment de la productivitat, innovació i millora de la gestió, etc.), com de tipus legal (Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes) i, fins i tot, de tipus motivacionals i de salut laboral (atracció i retenció de talent, menys absentisme, millora del clima laboral, etc.).


El desenvolupament d’aquest pla d’igualtat ha de permetre fer un veritable procés de sensibilització i transformació vers la consecució de la igualtat de drets entre dones i homes i, en conseqüència, en la millora de la qualitat de la vida del conjunt de les nostres treballadores i treballadors. 


Els objectius del Pla d’Igualtat són:

  • Conciliar la vida laboral i familiar per als treballadors i les treballadores de la nostra entitat.
  • Evitar qualsevol tipus d’actituds sexistes, d’assetjament o de tracte discriminatori.
  • Difondre la perspectiva de gènere entre el personal i sensibilitzar sobre la necessitat de treballar per la igualtat d’oportunitats.
  • Normalitzar la utilització de llenguatge no sexista en tots els àmbits de la Fundació.
  • Afavorir la diversitat.

Dintre del objectius d’aquest Pla, dos de les mesures vinculades amb l’equitat de gènere són promoure la igualtat i la no discriminació, i fer difusió a nivell social,  per tal de sensibilitzar i desenvolupar aquest coneixement a les persones de la Fundació. Per aquest motiu avui 8 de març ens sumem a la Campanya que l’Institut Català de les Dones ha posat en marxa “Tu mous fitxa. Catalunya per l’equitat de gènere” (#moufitxa).


Amb aquesta campanya es pretén promoure la reflexió i la revisió individual de cada persona al voltant del concepte equitat de gènere, ja sigui en l’àmbit professional, com en les relacions familiars i personals. Aquesta presa de consciència individual ha de permetre actuar, moure fitxa, i protagonitzar una transformació que ens porti a una societat on el valor de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones sigui una realitat efectiva.

Araceli Calvo
Àmbit de Personal de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada