divendres, 24 d’abril de 2015

Busco Feina! Dos cicles formatius amb alt índex d’inserció laboral

Cicle Formatiu Grau Superior Animació Sociocultural i Turística

Unes formacions orientades a treballar al servei de les persones i de la comunitat, bé atenen situacions de dependència o promovent el desenvolupament de les persones i dels grups, en un territori, amb la participació i  l’educació no escolar. Per a capacitar aquests professionals optem per una metodologia integral que afavoreixi l’autoconeixement, els continguts sòlids, la reflexió des de la pràctica i el treball amb altres, amb una visió humanista de la persona, i acompanyants amb tutories individuals i grupals.

Cicle Formatiu Grau Mitjà Dependència

Les pràctiques es podran fer en més de 200 empreses i entitats

Busques feina? Aquest tipus de formació és molt adequada per a persones amb expectatives d'èxit laboral, perquè coneixen el camp d'actuació del sector sociocultural i  turístic o de les persones amb situació de dependència, i sobre tot, perquè volen estudiar una formació de qualitat on la pràctica és fonamental i la manera més efectiva per aconseguir trobar feina.
La formació dual és un dels eixos centrals del nostre model formatiu, tant en el cicle d’animació sociocultural i turística com el d’atenció a persones en situació de dependència. Aquest model esdevé clau en la capacitació  del alumne ja que des del segon any acadèmic, et permet treballar a una organització o entitat. És la primera vegada a Catalunya que s’ofereix aquestes formacions on es complementen els aprenentatges a l’aula amb els aprenentatges pràctiques a les entitats i  les organitzacions. A més, un avantatge és que l’alumne disposarà  d’un contracte de treball, beca o acord de voluntariat, sempre en funció de les places disponibles. La Fundació Pere Tarrés té subscrits més de 200 convenis de pràctiques signats amb entitats que seran la base per a aquest model. A més de disposar de la titulació exigida, els propis docents tenen molta experiència en el món professional, i sovint continuen en actiu.  Per facilitar la inserció laboral, l’alumne disposarà d’una borsa de treball activa que en els darrers anys ha inserit més del 60% dels alumnes de formació ocupacional.
El projecte de cicles formatius de la Fundació Pere Tarrés, a més a més, vol aprofundir en les mesures flexibilitzadores de la conselleria d’Ensenyament. Els alumnes poden sol·licitar informació sobre convalidacions de la part lectiva dels cicles, sempre que hagin obtingut un Certificat de Professionalitat o que disposen d’experiència i formació amb les condicions d’accés fixats per la normativa. Les convalidacions es valoraran individualment, depenent del cas de cadascú. D’altra banda, la nostra proposta ofereix una visió internacional que a més vol facilitar la mobilitat dels estudiants.

Formació al llarg de la vida i alt índex d’inserció laboral

El sector d’atenció a les persones en situació de dependència és un dels que genera més llocs de feina en els últims anys, segons un informe d’ACRA-ESADE del sector, dades del juliol de 2014.
I segons un article de El País publicat el 7 d’abril de 2015 “el tercer sector amb major creació de llocs de treball en termes porcentuals és el d’activitats artístiques, creatives i de l’entreteniment, un sector vinculat a la cultura i al turisme.”

Són dos sectors que generen ocupació i pels quals es necessiten formacions específiques amb les que aconseguir un alt índex d’inserció laboral.
La formació humana i professional inicial sòlida que permeti una bona inserció laboral és la base de la proposta dels cicles formatius de la Fundació, però que es complementarà en el futur amb formació continua, sempre indispensable per a tots els professionals, o fins i tot amb l’accés als estudis universitaris de grau que ofereix la nostra institució a través de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Aquest itinerari és fonamental per a l’acompanyament a llarg termini i el creixement professional i personal.

Si vols més informació, aquí pots inscriure’t a les sessions informatives.


Rafael Ruiz de Gauna

Director de Relacions Institucionals, Formació i Consultoria de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada