dimecres, 20 de maig de 2015

Treballar amb persones en situació de dependència, un èxit laboral

Quin és l’estat actual del sector de l’atenció a persones en situació de dependència a l’estat espanyol?

Veiem algunes de les dades de l’ Observatorio del sector de la dependència, a l’any 2006 hi havia 272.240 places residencials per a persones en situació de dependència a tot l’estat i a principis de l’any 2014  van augmentar fins a les  351.548 places, un 130% més de places.
A més, d’entre totes les comunitats autònomes, Catalunya (89,7%) és la que té un índex d’ocupació més elevat d’aquestes places residencials; molt  per sobre de comunitats com les illes Canàries (66,1%) o les Balears (59,1%). Alhora, és la que més precisa de l’obertura de nous centres.
Les dades referents al serveis d’atenció en el domicili es situen, a inicis del 2014, en 433.386 usuaris; fet que suposa un increment de més de 75.000 persones des de l’any 2006.

Si hi afegim dades referents a l’àmbit de la Teleassistència (amb un creixement que voreja el 9,2%) podrem entendre perquè entre els anys 2007 i 2013 el sector de la dependència va generar prop de 200.000 llocs de treball malgrat l’inici de la crisi l’any 2008.

Atenció a persones dependents

Treballar amb persones dependents, un sector de futur

Treballar amb persones en situació de dependència, és doncs un sector de futur que, tot i les dificultats en l’aplicació de les diverses polítiques, continuarà a l’alça en els propers anys demanant treballadors ben formats i acreditats.

El CFGM d’Atenció en persones en situació de dependència permet adquirir una sòlida formació als futurs treballadors que el sector necessita incorporar.  Aquest cicle combina una formació teòrica propera a les 1.300 h -superior a la dels certificats de professionalitat- amb un aprenentatge pràctic que –en el cas de la nova formació professional dual- pot adquirir-se treballant directament en una entitat-empresa del sector i que, gràcies a les mesures flexibilitzadores, permet el reconeixement de l’experiència professional,  de formacions anteriors i si s’escau l’adaptació de la presència a l’aula...

Atenció a persones en situació de dependència

Cicle Formatiu: Atenció a persones en situació de dependència 

D’aquesta manera, des del món educatiu, per tal de treballar eficaçment amb persones en situació de dependència i donar resposta a una demanda humana, social i laboral, estem formant professionals amb valors que puguin ocupar-se atenent gent gran o amb discapacitat física, psíquica o sensorial, tant en l’àmbit domiciliari com en l’àmbit institucional,  a fi i efecte de mantenir i millorar la seva qualitat de vida: realitzant activitats assistencials, sociosanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures, normes de prevenció i seguretat,…

Professionals que treballin amb persones en situació de dependència podran desenvolupar tasques com les de governant/a d’equipaments, d’auxiliar responsables de planta en residències, auxiliars d’ajuda en domicilis, en educació especial, d’assistents personals o de teleoperadors de teleassistència.


Professionals treballadors amb persones en situació de dependència


David Dominguez Arus 

Coordinador General de Cicles Formatius i docent a la Fundació Pere Tarrés


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada