dimarts, 30 de juny de 2015

Desenvolupar les persones en les organitzacions, clau de l’èxit.

La bona gestió dels recursos dels que disposa una entitat és clau perquè aquesta sigui ràpida, eficaç i eficient. Però què vol dir recursos? Significa tot: els voluntaris/es i els retribuïts/es, les infraestructures, la tecnologia, la informació, els sistemes i processos, les finances... Una òptima gestió consisteix en administrar, utilitzar i desenvolupar eficientment tots aquests elements per a assolir els objectius. Quant de temps perdem en cada procés que iniciem per fer la nostra feina? Quant de temps guanyaríem si tot fos més àgil? Podríem dedicar-nos a coses més importants.  

En aquest sentit, les persones, mal anomenades recursos humans, són la part més important de l’organització, i cal saber gestionar de forma adequada les habilitats, coneixements, necessitats, experiència, càrrega de feina... Quantes vegades malbaratem les capacitats d’un col·laborador ficant-lo en un lloc de treball on no desenvolupa les seves capacitats reals? S’ha de vigilar molt en aquest sentit ja que estem perdent talent i això repercuteix en l’entitat.


D’altra banda, és també molt important que les persones estiguin motivades i treballin en equip per assolir no només els objectius del departament, si no la globalitat de les finalitats de l’organització. Calen persones que donin al màxim les seves capacitats, i el coaching és una eina interessant per optimitzar el funcionament de les persones, treure el millor de si mateixes i conèixer com pot arribar a complir els seus objectius, tant en la seva vida personal com a la feina. A través de la formulació de preguntes adequades, s’arriba a un estat d’autoconeixement i moltes vegades, porta al descobriment d’un mateix i de capacitats que mai hagués imaginat, produint una major consciència, confiança i seguretat en un mateix. La Fundació Pere Tarrés, que promou el desenvolupament personal i professional, des d’una perspectiva humanista. i té com a referent tot allò que contribueixi a la plena realització de la persona en totes les seves dimensions, ofereix cursos en gestió i desenvolupament personal i professional a l’abast de tothom.

En el canviant món de les entitats però també de les empreses, aquest coneixement esdevé un element bàsic per als professionals que dirigeixen grups de persones, ja que facilita el poder d’influir, coordinar i dirigir. Al final es tracta de crear un clima de treball,  convivència  i responsabilitat en el que tots puguin estar i expressar-se amb respecte i confiança, sabent que contribuiran de la millora manera a les causes socials que formen part de la seva missió.


Rafael Ruiz de Gauna
Director de Relacions Institucionals i Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada