divendres, 19 de juny de 2015

L’educació no només és cosa de l’aula, és responsabilitat de tots

En primer lloc ens hauríem de preguntar, què és l’educació? És escola, és mestres, són els llibres?
Tradicionalment els pares confiaven a l’escola oportuna, segons les seves creences religioses o culturals, l’educació dels seus fills i filles perquè els guiessin “pel bon camí”, aprenent a obeir i respectar la figura autoritària dels mestres. Aquest era l’objectiu final de l’educació, fa potser no tant de temps. Sortosament, avui dia l’educació s’entén més enllà d’això, ja que la considerem una etapa, bastant llarga, on l’objectiu és el desenvolupament de la persona com a individu social, comunitari, amb valors com la ètica i la solidaritat i que ella mateixa aporti i/o transformi la societat amb les seves idees i creativitat.

En aquesta nova concepció doncs, hem de ser conscients que l’educació no només es restringeix a l’aula, que proporciona coneixements molt limitats i guiats per un programa acadèmic establert, si no que l’educació real està per totes bandes i en tot moment. El temps lliure i el que fem en aquest temps és important doncs també per a la nostra persona, especialment durant la infància i l’adolescència, etapa vital de la persona que creix com a individu. L’espai del menjador a les escoles, per exemple, esdevé un moment clau ja que forma part de l’horari escolar i els infants poden fer el que vulguin. Es aquí quan l’educador/a social juga un paper essencial per intervenir en la seva educació més enllà de l’aula. L’educació dels nostres infants i joves no comença i acaba a l’aula si no que és 360º, un projecte que dura 24h durant els 365 dies de l’any.

Però només els mestres i els educadors han de responsabilitzar-se de l’educació dels nens i nenes? La resposta és rotundament no. El deure d’educar és de tots, ningú n’ha de voler escapar-se. Cal tenir en compte que l’educació, que també inclou el temps de lleure, és un dret i un deure recollit en la Declaració dels Drets de l’Infant. Som diferents els actors que hi intervenim: a casa els pares, a l’escola en horari lectiu, els mestres, en els horaris no lectius (permanències, espai migdia/menjador, patis, extraescolars, casals, colònies, esplais...) així com també els monitors i educadors.

Així doncs, TOTS, en el nostre àmbit d’actuació, tenim el deure (i el repte) de vetllar per què existeixi un mateix relat educatiu, pedagògic, de valors, actituds i principis. S’entén però, que cada agent aplica mètodes, tècniques, estímuls i pràctiques diferents en funció del moment i de l’objectiu, però sempre seguint una mateixa filosofia.

La Fundació Pere Tarrés ja fa molts anys que treballa amb passió i compromís per l’educació dels joves, al servei del desenvolupament i creixement saludable dels infants, sent sempre molt a prop de les escoles treballant dia a dia per fer d’aquest concepte d’educació 360º una realitat, colze a colze amb AMPA’s, mestres, titulars de centres... Gràcies a entitats, institucions i organitzacions socials com la Pere Tarrés, podem continuar confiant en què el món cada vegada sigui un lloc millor.

Àlex Fernández i Brösel
Director de Programes Educatius de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada