dimecres, 7 d’octubre de 2015

InterCanVI: Taller de cinema documental de Can Vidalet

(Inter)canvi és un projecte que sorgeix de la necessitat d’intervenir amb els joves del barri de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. La finalitat del projecte es centra en diagnosticar de forma participada les  situacions que es donen a l’espai públic, en relació a les necessitats dels propis joves.

L’acció es concreta en la creació d’un documental de 40 minuts centrat en un diagnòstic comunitari de les necessitats del barri , realitzat per un grup de joves entre els 14 i 25 anys, amb el suport tècnic i educatiu d’un equip multiprofessional integrat per un educador social dels Serveis Socials de Can Vidalet, els dinamitzadors de l’Espai Jove el Remolí i el mediador del Servei de Mediació Ciutadana.

Els objectius del projecte son diversos i s’orienten a vincular als joves al seu territori a partir d’una activitat socioeducativa en l’espai públic que els faciliti la seva integració positiva al barri i els aporti un vincle més proper. L’activitat els ofereix un espai normalitzador i socialitzador per articular i ampliar les seves xarxes relacionals, assolir aprenentatges relacionats amb el treball en equip, les capacitats relacionals i l’expressió del llenguatge audiovisual entre d’altres. En definitiva, es pretén que els joves coneguin la realitat del barri en el que viuen i que respectin les normes de convivència i els espais públics.

El projecte s’ha desenvolupat entre els mesos de març i juliol, al llarg dels quals els joves han estat agents actius del procés de creació de l’audiovisual. En un primer moment es va configurar el grup motor del projecte format per 19 joves acompanyats de l’equip educatiu. Aquest grup motor ha estat treballant en sessions setmanals en total s’han realitzat 21 sessions i  ha estat l’encarregat de dissenyar el projecte i el guió del documental, recollir les opinions del veïns i veïnes i editar-lo. En el procés de recollida de dades han participat persones representants d’onze entitats de Can Vidalet i set serveis públics i municipals.

El projecte va arribar al seu punt més àlgid amb la presentació pública del documental el 10 de juliol, a la plaça Blas Infante. L’acte de presentació va comptar amb la col·laboració d’entitats del barri com el grup de dones de Can Vidalet i el grup de ball de Bolliwood de l’Espai Jove el Remoli i el Club d’ Esplai Pubilla Casas.
L’acte va finalitzar amb una botifarrada solidaria on totes les persones que van participar al sopar solidari, van aportar aliments de primera necessitat per al Programa d’aliments “Ajuda a Ajudar” d’ Esplugues de Llobregat.

Aportacions del projecte

En relació als joves aquests han millorat les seves competències en relació a l’autonomia, autoorganització i la constància en el treball, així com les capacitats relacionals. La participació en aquesta acció ha premés que els joves es vinculin a altres espais de participació jove del barri i es relacionin amb altres joves del seu territori. 

En relació a la comunitat el desenvolupament del projecte ha possibilitat la implicació activa d’entitats i agents referents del barri, que a partir de la seva participació han pogut trencar barreres i prejudicis històrics en relació als joves del barri i les persones d’origen migrat. A més, el projecte ha facilitat enxarxar sinèrgies tècniques i comunitàries de Can Vidalet, potencials facilitadores de futurs processos comunitaris.

Finalment destaquem un aspecte que va més enllà de l’assoliment dels objectius del propi projecte, però que també aporta valor al mateix com és el treball coordinat entre tres departament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’Àrea de Joventut, el servei de  mediació Ciutadana i els Serveis Socials de Can Vidalet.  
Verònica Palasí Luna
Coordinadora de Programes Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada