dimecres, 18 de novembre de 2015

El reforç escolar com a eina per combatre la desigualtat social

El fracàs escolar a Catalunya es situa actualment en el 21,5%, una xifra significativament alta en un país desenvolupat. No cal dir que necessitem urgentment analitzar quines són les causes d’aquest fracàs escolar i buscar diferents fórmules que millorin aquesta situació.

El Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, defineix que el perfil d’alumne que presenta un major risc de “fracàs escolar” està condicionat per un factor multicausal entre els quals trobem: un domini insuficient de les competències bàsiques, una autonomia personal poc desenvolupada, dificultats cognitives, actitudinals, emocionals, relacionals i conductuals; diferències culturals per raó d’origen familiar; trajectòria escolar irregular, estat socioeconòmic i cultural de la família d’elevada complexitat entre d’altres.

En la nostra societat actual, es premia i es dóna molta importància a la quantitat de deures que els infants fan i no pas, a la qualitat. Fa una setmana es va penjar al YouTube el vídeo d’un experiment que posava en evidència la quantitat d’hores que fan els infants durant el dia entre l’escola, els deures i les activitats extraescolars, gairebé o més que una jornada laboral de qualsevol de nosaltres.

L’infant com a individu es deixa de banda, els infants viuen els deures com una carrera al límit, tot això els causa ansietat, angoixa, i també baixa autoestima perquè quan arriben a classe i el professor/a els pregunta pels deures, s’ho passen malament i se senten avergonyits.

Els resultats acadèmics són importants però ho és més el fet que els infants tinguin la capacitat d’organitzar-se, ser autònoms i responsables... En definitiva, saber lidiar amb els problemes i situacions complicades, no només a l’escola i els deures, sinó també a la vida. Això no s’ensenya en el sistema educatiu i és el que les entitats de lleure intentem aportar als infants i joves, una educació en valors, que la persona sigui l’epicentre del seu aprenentatge i creixement.

El Programa de Reforç Escolar de la Fundació Pere Tarrés pretén proporcionar als infants amb un entorn socioculturalment desafavorit les condicions òptimes perquè puguin seguir el currículum escolar en igualtat d’oportunitats. Afavorint l’aprenentatge i el rendiment dels infants, especialment en situacions socioculturals complexes facilitant un procés d’apoderament educatiu i personal així com donar suport a les famílies en el procés d’acompanyament en l'educació i formació dels seus fills i filles.

La Fundació Pere Tarrés organitza el programa durant el curs escolar amb un màxim de cinc hores setmanals. Els infants treballen en tres blocs diferenciats d’aprenentatge en el que aprenen tècniques i hàbits d’estudi, gestió del temps i de les emocions, tècniques de cerca d’informació. Es realitza un acompanyament en les tasques escolars i  es desenvolupen activitats de treball grupal per tal de potenciar les competències bàsiques dels infants.

L’equip educatiu del programa acompanya els infants en el procés d’apoderament educatiu i personal, creant espais de seguretat. La coordinació dels educadors amb les professionals educatius dels diferents centres i les famílies és una peça clau en el procés. En el marc del nostre programa, és més important que  els infants se sentin segurs i emocionalment forts, apoderar-los i donar-los eines perquè siguin autònoms i gestionin el seu temps de forma eficient. 

Verònica Palasí Luna
Coordinadora de Programes Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada