divendres, 22 de gener de 2016

Avaluar l’impacte per millorar la intervenció: reptes i solucions

La necessitat d’avaluar l’impacte

Les entitats no lucratives que duen a terme programes socials estan cada vegada més sotmeses a les demandes de demostrar l’impacte que tenen les seves actuacions. Es troben, doncs, amb una major exigència de provar que el canvi que volen produir en les persones amb les quals treballen s’està donant realment gràcies a la seva intervenció.
Aquesta demanda creixent prové, sobretot, de les institucions finançadores d’aquests programes, ja siguin públiques o privades. Això es deu, en part, al gran pes que han anat adquirint les entitats no lucratives en la gestió de serveis públics de l’àmbit de les polítiques socials i comunitàries. A més, en un context de disminució de recursos i d’increment de les necessitats socials a les quals s’ha d’atendre, es fa imprescindible demostrar amb evidències els efectes transformadors de les intervencions que es duen a terme.
Però l’avaluació d’impacte també suposa un gran procés d’aprenentatge i de millora per a les pròpies entitats. Es tracta d’una oportunitat per entendre millor l’activitat pròpia, conèixer els resultats obtinguts i, a partir d’aquesta informació, prendre decisions orientades a la millora del servei. Així, els resultats d’una avaluació d’impacte poden donar lloc a la introducció de petites modificacions en el funcionament d’un programa, a grans canvis en la metodologia de la intervenció, o a l’expansió o rèplica d’una actuació.
Tot plegat ha fet créixer l’interès per l’avaluació d’impacte tant per part de les institucions finançadores com per part de les entitats no lucratives.

Les dificultats a l’hora de dur a terme una avaluació d’impacte

Les entitats es troben, però, amb obstacles de diversos tipus a l’hora de desenvolupar una avaluació d’impacte de la seva intervenció.
L’escassetat de recursos econòmics i humans suposa una primera dificultat, especialment si es tracta d’avaluacions d’alt rigor acadèmic i/o dissenyades a mida de l’acció de l’entitat. Com dèiem, en el context actual, els equips d’aquestes organitzacions estan sotmesos a una creixent pressió i pot haver-hi dificultats en la incorporació en el dia a dia de l’entitat de la recollida de dades, l’anàlisi i la reflexió que implica una avaluació d’impacte. Això passa especialment quan l’avaluació té com a part dels seus objectius la millora de la gestió i de la intervenció, ja que és important que el propi equip de professionals tingui un paper actiu en la interpretació i l’ús de la informació obtinguda.
Per una altra banda, les organitzacions no lucratives solen dur a terme programes basats en diverses metodologies d’intervenció, de manera que pot no existir una única línia de treball que guiï el conjunt de l’activitat desenvolupada per l’entitat. Això pot dificultar el disseny de l’avaluació i la interpretació de la informació obtinguda.

Com superar aquestes dificultats?

Des del departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés s’ha desenvolupat un sistema d’avaluació que permet superar aquestes dificultats i facilita a les entitats endinsar-se en el món de l’avaluació d’impacte de manera senzilla i orientada a la millora.
Aquest sistema es basa en el consens, per part de tots els agents implicats, de la teoria del canvi del programa que es vol avaluar. Hi ha d’haver un acord sobre quin és el canvi que es vol generar en les persones beneficiàries (impacte) i en quina és la cadena de causalitats que són necessàries per tal que aquest impacte efectivament es produeixi. Aquest és el fonament a partir del qual es pot dissenyar l’avaluació en si mateixa.
L’altre gran pilar del sistema d’avaluació és l’eina web Valora, dissenyada pel Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació. Aquesta eina permet el desenvolupament de l’avaluació de manera progressiva, amb pocs recursos econòmics i amb una dedicació raonable de temps per part dels professionals de l’entitat. En aquest sentit, proporciona dues grans avantatges. Primerament, facilita la recollida de dades de tots els agents implicats en la intervenció (persones usuàries, professionals, voluntàries, familiars, etc.) i la generació d’informació rellevant i actualitzada. Però també ofereix un conjunt de models d’avaluació estàndard que permeten encetar un procés d’avaluació des del primer moment, pensat sobretot per totes aquelles entitats que no tenen recursos per desenvolupar la seva teoria del canvi.
D’aquesta manera, les entitats estan en disposició d’obtenir una gran quantitat de dades rellevants, sense dedicar gaires esforços en el procés d’avaluació. Això els permet concentrar-se en allò veritablement important: l’ús que es fa d’aquesta informació, ja sigui amb l’objectiu de donar a conèixer l’activitat i l’impacte de l’entitat, amb el de rendir comptes, o amb el d’aprendre i prendre decisions orientades a la millora de la intervenció i la gestió.


Per a tenir-ne més informació:

Cuevas, J. (2015). Instrumento web estandarizado para la evaluación del impacto en programas sociales gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Ponència al V Congrés de la Red Española de Política Social.
Farré, M. i Cuevas, J. (2015). Límites y alternativas a laevaluación de impacto para programas sociales y comunitariosZerbitzuan: Revista de Servicios Sociales, 58, 137-146.

Núria Comas López

Tècnica de projectes de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada