dimarts, 15 de març de 2016

El treballador/a social: eficàcia i compromísAquest escrit és una reflexió sobre la identitat professional del Treballador/a social en la nostra societat tot incidint en aspectes claus que caracteritzen la seva pràctica professional.

Per començar, la definició internacional considera que el Treball Social és una professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi, el desenvolupament social i l’empoderament de les persones, aplicant els principis de justícia social, de drets humans i de respecte a la diversitat (tant funcional com cultural).

La promoció de canvis és un deure de la professió, i està vinculada a la situació individual, familiar, grupal o comunitària de l’entorn on es troba la persona. El treballador/a social és un professional compromès amb el canvi de les condicions estructurals que contribueixen a la marginació i l’exclusió social. Aquests canvis comporten adoptar un rol actiu contra les desigualtats socials, des d’una consciència crítica i reflexiva de la nostres pràctiques habituals.

L’objectiu de desenvolupament social és intrínsec a la professió. Aquest desenvolupament es treballa aplicant estratègies d’intervenció biopsicosocials i educatives que incorporen el treball interprofessional com a element facilitador d’una atenció global de les problemàtiques socials. El Treball social té uns fonaments teòrics que s’eixamplen amb els resultats d’investigacions necessàries que ens orienten en els canviants camins a emprendre, on la reflexió i la formació tenen un paper fonamental.

La defensa i el suport als drets humans i a la justícia social són la justificació de la professió. Aquest suport no exclou que hagi d’existir també una responsabilitat individual i col·lectiva. El respecte i la dignitat de les persones no està renyit amb assumir les pròpies responsabilitats i assumir la responsabilitat pel benestar dels altres. L’empoderament comença per nosaltres mateixos, suposa un respecte cap a la persona atesa i també la confrontació amb la seva realitat social.

La identitat del treballador social en la pràctica professional es construeix amb dos elements: l’eficàcia tècnica i el compromís humà amb la igualtat d’oportunitats. La nostra pràctica professional especialment des dels serveis socials engloba molts tipus d’atencions, la majoria d’elles es realitzen a partir de la interrelació personal, de vegades confidencial i íntima. L’atenció no ha de ser només assistencial sinó d’empoderament de les persones sense descuidar la intervenció comunitària. La gestió tècnica no és tramitar prestacions de forma automàtica i rutinària sinó que ens serveix per negociar i mediar en situacions de conflicte, en serveix per facilitar solucions, ens serveix per iniciar un vincle que promogui relacions de confiança. La tècnica sense humanitat no dóna bons resultats en el Treball social. És el factor humà el que fa imprescindible aquesta professió en una societat molt tecnificada. L’elecció de les tècniques que s’utilitzen en els processos d’intervenció i les formes com es mesura l’eficàcia diuen molt sobre el projecte de societat que defensem, per això apostem per tècniques participatives i inclusives, i per una lògica d’eficàcia que no estigui exclusivament definida a partir d’indicadors administratius, però sí de l’impacte social i en la vida de les persones. La persona ha de sentir que ens importa el que li passa, que no ens conformem ni acceptem les desigualtats, i que el nostre saber i saber fer és coherent amb el saber ser professionals compromesos.

La professió va més enllà de connectar necessitats i recursos. Les competències tècniques han d’anar estretament vinculades a valors, actituds i principis ètics. La disponibilitat per al canvi que guia la nostra professió requereix implicació personal, capacitat per al diàleg, reconeixement de la diversitat, mirada holística i acceptació de l’autodeterminació de persones, grups i comunitats. El treballador/a social és teixidor de relacions i facilitador de noves oportunitats, des del respecte i la dignitat humana.

Apostem-hi !

 
Carme Fernández Ges  
Directora del Grau en Treball Social de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL                      
Dra. Ma. Tereza Leal
Professora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL          
 Dra. Esther Álvarez
Professora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada