divendres, 13 de maig de 2016

Cap els concerts socials

El passat mes de desembre  la Generalitat de Catalunya va presentar el “Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones”. Tot i haver passat força desapercebut per les conjuntures polítiques del moment, aquest ha estat un document treballat  i consensuat amb sindicats, patronals i entitats del tercer sector social. Aquest codi no és norma d’obligat acompliment sinó orientador de l’administració catalana,  però en ell s’aborden temes essencials en la definició i assignació dels serveis socials: professionalització dels serveis, solvència, garanties, transparència, subrogacions,... i per tant ha de ser important pel futur dels professionals de l’acció social.

El tercer sector social compta amb una llarga trajectòria


El tercer sector social ve d’una llarga tradició al nostre país, les primeres legislacions al parlament de Catalunya són de l’any 1934. Les prop de 3.000 entitats que formem el tercer sector social de Catalunya som institucions que portem molts anys treballant i prestant serveis a una societat amb necessitats creixents. Aquest teixit social el formem entitats que prenem consciència de les necessitats, i a la vista d’aquestes, cerquem, i a vegades obtenim, finançament per a cobrir-les. Aquests fons podran ser d’origen privat, propi o, a vegades, canalitzant els recursos que gestionen les administracions públiques. És aquesta assignació de recursos públics, una de les vies per consolidar les entitats socials.

El 10 de maig de 2016 la Taula del Tercer Sector Social conjuntament amb “Fòrum Salut Mental” i “Aceba” entitats socials de l’àmbit de la Sanitat, va organitzar una jornada sobre la directiva europea 24/2014 que, un cop traspassada al sistema legal del nostre país, hauria de permetre la concertació de serveis públics entre l’administració i les organitzacions. Una de les principals conclusions de la jornada és que desprès de dos anys, i un cop superat el termini per traslladar la norma europea al nostre país, cal una legislació àgil, clara i valenta que doni eines a les administracions.
 

Cap a una nova relació público-privada

Entre aquestes eines estarien els concerts socials, que han de permetre gestionar els serveis d’atenció a les persones atenent als criteris principals de qualitat i bon servei, igual que es gestiona l’educació o la sanitat. Els concerts han de permetre superar el dilema “públic-privat” i regular amb garanties de servei públic la gestió de les entitats que realitzen serveis a les persones amb experiència i compromís demostrat.
 

Les entitats del tercer sector estem segurs, si voleu modestament segurs, de la qualitat i proximitat humana amb la que prestem els serveis. Estem segurs pels informes que recollim dels usuaris de les entitats socials que estan satisfets amb el servei que reben. La transposició de la directiva i la concertació social pot ser també una oportunitat per a l’administració que vulgui consolidar un teixit social més professionalitzat, enfortit i de qualitat. 

El passat 6 de maig la consellera Dolors Bassa ens recordava que “Sense tenir en compte al tercer sector no es poden fer una polítiques públiques socials de qualitat” i ens animava als assistents al Fòrum Social Pere Tarrés a treballar conjuntament: Administració, Universitat i Entitats per a poder millorar el model d’intervenció social.  Aquest ha estat  l’esperit de la jornada del dia 10 de maig: Tenim en la contractació i la concertació social les eines per a continuar definint  aquests models. I tenim en les actituds de control però de confiança, exigents però col·laboratives que puguin haver entre administració i sector social la millor manera de concretar-ho. Cal posar fil a l’agulla.


Jesús Delgado
Administrador de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL 
Vocal de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
1 comentari:

  1. No hem d'oblidar que fa tot just un mes, apareixia la notícia:
    "Florentino i Sacyr es queden l’atenció domiciliària a Barcelona. Dues constructores desbanquen una empresa social i oferiran el servei en dues de les quatre zones de la ciutat".

    No pot ser que es prioritzin condicions tècniques i de qualitat i després passin aquestes coses...

    Més enllà de saber fer bé les coses, a les entitats ens cal comunicar-ho bé, sent conscients del nostre valor diferencial i la forma com ho expliquem.

    ResponElimina