divendres, 20 de maig de 2016

Per una democràcia d’alta qualitat, construïm ciutadania

Arran de la celebració del 3r Congrés Català de l’associacionisme i el voluntariat anoto algunes reflexions al voltant de la construcció de la ciutadania des de la societat civil.

Hi ha un consens general que l’associacionisme i el voluntariat comporten beneficis de molts tipus i que per això cal fomentar-los. En primer lloc, hi ha els beneficis de caire individual per a la persona que el practica. Aquells que han estat voluntaris o han participat de manera activa en associacions està demostrat que, per exemple, milloren les seves habilitats relacionals o els més fàcil la inserció laboral


En segon lloc també s’ha estudiat els beneficis que comporta l’associacionisme i el voluntariat en territoris concrets. Per exemple, l’educació en el lleure des de l’associacionisme és un factor promotor de la cohesió social en barris amb importants índexs d’exclusió.

Finalment, hi ha un aspecte essencial que són els beneficis per a la construcció de la ciutadania i la qualitat democràtica d’un país. Una democràcia no només és el hardware, és a dir les lleis que permeten que es convoquin eleccions i que dissenyen l’arquitectura del sistema polític. Democràcia també és el software, és a dir aquells aspectes intangibles, que fan que una ciutadania, més enllà del seu sistema jurídic, promogui una democràcia d’alta qualitat amb els seus comportaments. Un país amb lleis democràticament impecables però amb una ciutadania acrítica, egoista i poc participativa no seria un bon exemple de salut democràtica.  L’associacionisme i el voluntariat promouen, en general, ciutadans més implicats en el bé comú i en el benestar col·lectiu. Facilitar que hi hagi més persones que treballin col·laborativament i s’emocionin amb els èxits col·lectius. Persones conscients de la pluralitat d’opinions, que saben treballar en xarxa, i que construeixen vincles amb la comunitat alhora que també practiquen l’esperit crític. Ciutadans que han de dialogar i debatre amb altres per aconseguir acords, col·laborar per canviar coses, resoldre dificultats de manera conjunta, agafar perspectiva dels temes quan volen canviar i, sobretot, que tenen voluntat de transformar el seu entorn per al benefici de la col·lectivitat. En general, allí on hi ha més associacionisme i voluntariat hi ha una cultura política més desenvolupada i un nivell més alt de qualitat democràtica. 

Sembla prou clar que l’associacionisme i el voluntariat ajuden a consolidar un bon software per a les democràcies. Aquesta correlació, però, no sempre és automàtica i no hem d’amagar-nos que a vegades l’associacionisme i el voluntariat poden també contribuir a fomentar valors que van en una direcció totalment inversa: entitats tancades quasi sectàries, la segmentació de la població per grups segons el seu nivell cultural o econòmic, el foment de relacions clientelars amb l’administració o, com hem vist darrerament, la cerca de beneficis particulars tot fent veure que es defensaven causes nobles o “d’utilitat pública”.

Per aquest motiu és important continuar treballant tant des de les administracions com sobretot des del propi moviment associatiu generant i divulgant bones pràctiques associatives, , impulsant la reflexió ètica, la transparència i aprofundint en la participació interna de les organitzacions. D’aquesta manera podrem estar segurs que l’associacionisme i voluntariat, tot construint ciutadania, sempre estarà promovent una societat d’alta qualitat democràtica.

Roger Buch
Director del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada