divendres, 27 de maig de 2016

Voluntaris Turistes?? Welcome home!En aquest article no parlarem de vacances solidàries, de turistes que venen a fer voluntariat ni de projectes de cooperació, ens referirem a les persones interessades en fer voluntariat per primera vegada.

Aquest concepte del voluntariat corporatiu, presentat per RealizedWorth de Canadà, explora per mitjà del viatge les diverses fases de coneixement i participació d’una persona voluntària a l’entitat. En aquesta entrada, ens volem centrar en les persones que tot just arriben a l’entitat i com nosaltres podem ajudar en aquest procés.   

Segons l’entitat canadenca, el voluntariat turista és un estadi de descobriment i curiositat de les noves persones voluntàries, i l’entitat és aquell nou destí que es visita i sobre el que es vol saber més. Aquesta necessitat de saber, i sobretot la curiositat, és clau per a la seva valoració i participació com a voluntari. El voluntari turista suposa un gruix important de la feina de gestió de persones.

Des de les entitats que treballem amb voluntaris, cal fer una reflexió estratègica sobre quin model de participació i treball dels voluntaris volem a l’entitat. Aquest plantejament ens ajudarà a tenir més clar com presentem “el destí” (entitat).    

Aquesta primera trobada amb l’entitat és un element clau del cicle de gestió de voluntariat i que en gran mesura configurarà la “guia de viatge” que orienta i dirigeix el treball que es fa. 

Si pensem en clau “turista”, una persona que arriba nova a una entitat busca: informació clara i entenedora sobre la missió, visió i valors de l’entitat, aquestes dades són la primera imatge que descriuen el lloc i les seves característiques. Aquesta informació, cal que sigui executiva i d’utilitat ja que és la carta de presentació inicial per a la gran majoria de la gent que comença com a voluntària i en gran mesura responsable de la seva continuïtat i interès.  

D’una “guia de viatge” també esperem que siguin clares les activitats que desenvolupa l’entitat: els àmbits d’actuació i les accions més concretes. Saber explicar a la gent de fora, que tot just s’interessa o s’incorpora, què fem dins l’entitat és crucial per a que aquesta persona entengui i es faci una mica seva la tasca de l’entitat.

Què ha de contenir aquesta la guia?


La pregunta és... i com hem de fer aquesta guia de viatge de l’entitat? Primer de tot, no hi ha una guia única i cada entitat té els seus trets característics que la diferencien. De manera que cadascuna ha de trobar els seus missatges i forma de comunicar. Ara bé, si que es poden considerar alguns punts tals com:

-        “Plànols i materials útils”: El material de presentació i benvinguda de l’entitat han de ser simples i atractius que permetin explicar de forma clara a una persona que no sap res de la nostra entitat. Una bona presentació és aquella que permet sortir a les persones sense dubtes i amb les idees clares de que pot i vol fer.

-        “Llenguatge i expressions incomprensibles... no gràcies!”: Dins les entitats les persones “residents”, que ja estan dins les dinàmiques internes, fan ús d’expressions, sigles i missatges que la gent de dins entén i el nou voluntari no entén res. Aquest element aïlla i genera confusió. Si volem que participin cal fer un esforç per apropar-se i ser clars en les explicacions.   

-        “Rutes i itineraris per a nouvinguts”: Si volem que les noves persones s’involucrin cal que es treballi per acompanyar-les per tal de conèixer les seves expectatives, dubtes, interessos. Tota aquesta informació permetrà treballar molt millor la seva motivació i ben segur que permetrà que aquests turistes es converteixin en viatgers i guies amb ganes de quedar-se a l’entitat.

Els voluntaris “turistes” són clau per al creixement de les entitats en matèria de participació i voluntariat. Un pla de voluntariat clar i assumible, i una bona gestió del cicle de voluntariat són clau per a fer un acompanyament motivador i una part de la nostra tasca com a entitat. 

Marta Requeno García i Elisenda Riera Soler
Tècniques de Projectes de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada