divendres, 3 de juny de 2016

Cinc elements imprescindibles per a una bona mediació

Amb motiu de la celebració del 10è aniversari de la creació del Servei de Mediació Ciutadana de Sant Boi de Llobregat, gestionat per la Fundació Pere Tarrés, hem volgut reflexionar sobre quins criteris fonamentals s'han de tenir en compte a l'hora d'abordar un conflicte emprant tècniques de mediació. La mediació i la gestió alternativa de conflictes (GAC) parteix d’una visió positiva del conflicte mitjançant la qual es considera, que si bé, el conflicte és inherent a les relacions humanes, la manera d’abordar-lo ha de ser transformadora i pacífica per tal que el conflicte esdevingui també una oportunitat. Però com abordar un conflicte de forma positiva? A continuació us donem cinc claus per fer-ho:

  1. Responsabilitat: la mediació és un mètode de resolució de conflictes alternatiu que es basa en l'apoderament de les parts i la coresponsabilització de les mateixes en la resolució del conflicte que els uneix.
  2. Comunicació i escolta: establir un canal i unes bases de comunicació positiva i pacífica esdevé fonamental per a fixar un diàleg constructiu entre les parts. La capacitat d'escoltar a l'altre també és quelcom difícil de treballar però molt rellevant a l'hora d'establir un diàleg fructífer entre dues parts confrontades.
  3. Posar-se en el lloc de l'altre: treballar  l'empatia i l'assertivitat atorga a les parts eines útils per a entendre els diferents punts de vista d'un conflicte compartit.
  4. Respecte i reconeixement: aquests dos elements són pilars bàsics del procés de la mediació i representen el punt de partida i final de tota actuació, doncs si no s'aconsegueix el respecte i el reconeixement entre les parts resulta difícil -si no impossible- arribar a una resolució del conflicte ja que no es consideren interlocutors bàsics per a iniciar un procés conjunt.
  5. Visió de futur: per abordar la resolució d'un conflicte cal prendre accions constructives i orientades a un futur on els acords siguin sostenibles i compleixin amb els principis d'una convivència pacífica. Per arribar-hi cal treballar la situació i tot allò que bloqueja a les persones implicades fins aconseguir veure el conflicte des d'un altre punt de vista.  D'aquesta manera es treballa el conflicte com a una oportunitat per créixer.
Judith Hernández
Coordinadora de Programes Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada