dijous, 4 d’agost de 2016

Els reptes de les entitats i associacionsDirigir una entitat o associació comporta una sèrie de reptes tant interns com externs. L’excel·lència en la gestió interna és bàsica per aconseguir un funcionament eficient però també cal estar al dia de la normativa, crear vincles amb altres entitats, administracions i empreses per posar les polítiques socials al centre de tots els programes dels partits polítics i treballar per reduir les desigualtats socials.

Voldríem destacar dos reptes clau:

1. Complexitat del marc normatiu.
Cada cop més les entitats socials es troben encorsetades en normatives que les afecten i que dificulten la seva gestió diària. Posem com a exemples de recent promulgació la Llei del voluntariat, la de Transparència, el certificat de donacions fiscals, la normativa de prevenció del blanqueig de capitals o la declaració de l’impost de societats per totes aquelles entitats que tinguin un pressupost superior als 100.000 euros anuals.

Són normes que, si bé en un principi tenen un objectiu d’interès general, el seu compliment en el dia a dia implica uns esforços enormes, especialment per a les entitats més petites o amb un alt percentatge de voluntariat a les seves files.

2. Cal vetllar per un bon finançament que permeti una autonomia respectable.
Generar ingressos que permetin mantenir l’activitat de l’entitat o associació és bàsic i en aquest punt s’imposa el sentit comú. Per a una bona gestió econòmica és important fer un anàlisi acurat dels projectes que s’hi desenvolupen per no fer actuacions que al final generin pèrdues econòmiques, fer un seguiment de les quotes impagades o aconseguir patrocinis que costen de trobar. 

En d’altres casos, les dificultats es troben en la justificació de les subvencions que implica moltes hores de gestió i un pagament que costa cobrar o que arriba molt tard, mesos després d’acabada l’activitat. 


Voldríem centrar-nos, però principalment, en el repte de la governança i què vol dir aquest concepte. La missió de les entitats i associacions és el punt inicial que va marca la seva constitució. Tenir clara aquesta missió i recordar-la és clau per ser eficients, especialment per part dels òrgans de govern de l’entitat. Tenir una junta madura, ben estructurada i que governi en aquesta direcció és un element clau perquè en determinats moments caldrà mostrar maduresa, prendre decisions difícils o impopulars i ser proactius. El rigor, l’ètica i l’autoexigència contribueixen a crear una cultura organitzativa orientada a resultats, no només un “anar-hi fent”. Tot i que les entitats socials tenen molts reptes el bon govern de la organització és el principal. Si aquest s’assoleix és més fàcil abordar els demés. 

Josep Oriol Pujol i Humet
Director general de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada