dijous, 20 d’octubre de 2016

Com treballar l'educació emocional en els centres d'esplai

Foto: Sergi Sanmartí (Instagram: @Sergarti)
Els monitors i directors dels centres de lleure socioeducatius estan d'enhorabona. A dia d'avui podem disposar d'un gran ventall de recursos que faciliten la gestió i el coneixement d'habilitats i eines que donin solucions als reptes que s'enfronten els equips dels nostres esplais i agrupaments. Per començar caldrà seguir una recepta que ben segur ens fascinarà. Normalment, quan faig classes als cursos no sóc del parer de donar les coses tan mastegades. M'agrada molt més que es vivenciïn allò que s'aprèn. Aquest text, com a reflexió o assaig que pretén ser es presenta de manera pautada i amb diversos ingredients. Ara bé, si parlem d'educació emocional cal tenir present i clar tot un seguit de condicionants que ens facilitaran el nostre viatge per l'educació emocional. 


Què és l'educació emocional?


L'educació emocional es defineix com un procés educatiu que es dona de manera continuada i permanent en totes les edats del nen, adolescent, jove o adult. El que seria ideal és que ho trobéssim al currículum dels diferents cicles educatius. Tanmateix, a dia d'avui això no és un fet. Més aviat una utopia. Per tant, des dels nostres centres podem continuar fent allò que ja fem i sabem fer: educar des del nostre tarannà. Una manera diferent que s'anomena esplai. I als esplais són moltes les possibilitats que tenim al nostre abast.

Una persona intel·ligentment emocional és aquella que té la capacitat d'entendre i regular les seves emocions. Si fem un programa d'educació emocional als nostres centres potenciarem el desenvolupament d'unes competències emocionals que facilitaran un benestar social i individual. En definitiva potenciarem individus adaptables a una societat que canvia contínuament i que sovint oblida la gran capacitat de flexibilitat que podem tenir els ésser humans amb un cert entrenament. Però quines són aquestes capacitats? Quines són aquestes competències que ens ajudaran a comprendre, expressar i regular els fenòmens emocionals?

Rafel Bisquerra (2003) presenta en el marc del màster d'educació emocional de l'UB una estructura de competències emocionals que es poden potenciar, desenvolupar i descobrir a les entitats educatives. Personalment em dedico a la docència formal i no formal des de fa més de vint anys i considero imprescindible que els nostres centres d'esplai esdevinguin motors del canvi, generadors d'individus que percebin allò que ens deia el Petit Príncep: l'essencial és invisible als nostres ulls. Tenim molta bibliografia al mercat però no es tracta de copiar allò que trobeu. Cal que us feu vostres les línies generals per tal de desenvolupar un programa propi d'educació emocional que pugui actuar com a prevenció i gaudiment de la convivència de les persones als nostres centres educatius. En moltes de les meves classes que faig als cursos de monitors i directors de la Fundació Pere Tarrés anomeno el concepte del fluir. Consisteix en saber que sempre que estàs fent una activitat que gaudeixes fent-la mentre el temps et passa volant i que alhora t'endinses tant en ella que desapareixes fent-la. T'integres en el tot del que estàs fent. Quants cops no heu sentit això fent de monitor amb les nostres criatures? Penseu en quines altres activitats experimenteu aquest moment sublim? Fem que tot el nostre esplai sàpiga el que vol dir FLUIR.


Quines són les competències emocionals?


A continuació presento les competències emocionals de manera breu i concisa per tal que copseu la importància de generar un debat al centre. L'equip, plegats, cal que es comprometi en la creació d'unes bases educatives adients al vostre ideari i projecte educatiu dins del marc pràctic de l'educació emocional:
  • Consciència emocional: És la capacitat que ens facilita la presa de consciència i la comprensió de les nostres pròpies emocions i les dels altres. En aquest sentit facilita a l'equip de monitors l'observació del clima emocional d'un context com per exemple adonar-se de les interrelacions personals, l'afavoriment del creixement  personal i educatiu i a més optimitzar l'adaptació als canvis que pateix la nostra societat. El desconeixement del nom de moltes de les nostres emocions fa que no sabem què és el que ens passa. Que siguem "analfabets emocionals" tal con diu Goleman. 
  • Regulació emocional: És la capacitat per gestionar les emocions de la manera més adequada. Cal que tinguem present que el nostre estat emocional condiciona la nostra manera de fer i a la llarga el nostre tarannà. És per això que se'ns fa imprescindible en el lleure educatiu ajudar als nostres infants i adolescents que sàpiguen expressar les seves emocions. Si eduquem en les habilitats d'enfrontament els ajudarem a regular-se envers les emocions negatives. D'aquesta manera aconseguirem que gaudeixin autogenerant-se emocions positives.
  • Autonomia emocional: És la capacitat emocional que desenvolupa l'autogestió personal i que  es fonamentarà en l'autoestima, l'automotivació i una actitud positiva davant de la vida. Sens dubte, un dels aspectes que més recordaran els nostres nens i nenes de l'esplai seran la possibilitat de tenir experiències intenses plenes d'emocions i diferents a tot allò que hagin viscut. Tots sabeu que això es pot aconseguir en unes colònies, uns campaments o una ruta. Ara bé, ajudem-los a que sàpiguen sortir-se amb resiliències dels durs cops de la vida que evidentment tard o d'hora s'aniran trobant. Ensenyar a acceptar-se tal com som es una manifestació d’autenticitat i respecte envers tu mateix i la diversitat dels altres.
  • Competència social: És la capacitat per mantenir bones relacions entre les altres persones. Estem parlant de les habilitats socials i el desenvolupament d'una comunicació efectiva basada en l'assertivitat, l'empatia i l'escolta activa. Mots que sovint s'han anat escoltant però que cal considerar-los amb majúscules en totes les nostres accions educatives i emmarcades dins de tots els mitjans educatius dels quals disposa en nostre sistema extensament conegut pels nostres monitors i directors com PRA. La resolució de conflictes pren una rellevància en aquesta habilitat de manera que la fa indispensable. Som éssers socials perquè necessitem viure en societat. Fem d'aquest lema un hashtag del qual estiguem orgullós de poder dir que als nostres centres d'esplai som conseqüents i orientem el nostre quotidià a saber conviure.
  • Habilitats de vida per al benestar: Capacitat per optar per comportaments adequats i responsables per tal de solucionar problemes personals, familiars, professionals i socials.  Si això ho posem en marxa a les nostres entitats potenciarem el benestar personal i social de tots aquells que comparteixin amb nosaltres el projecte de la Fundació Pere Tarrés. Així, doncs, sabran fixar objectius adaptatius i positius fugint, així, de la mirada negativa i pessimista de la vida. Cercant sempre la tercera alternativa i deixant enrere la dicotomia que la nostra societat apel·la. Sent crític amb allò que t'envolta no només pel fet d'estar en contra de tot el que és vigent. Ans al contrari! Cerquem un individu que tingui seny i alhora criteri propi. És una persona implicada, responsable i proactiva. Que sap cercar recursos i ajuda. Que sap dir que no a allò que se li planteja quan està en contra dels seus principis, valors i creences. No és conformista sinó que cerca les vies per a un món més just i solidari. Un món més igual per a tots. Un món on realment la diversitat és riquesa. Endavant, eduquem l'emoció a l'esplai. 
Sergi Sanmartí Fuentes
Docent de l'àrea de Formació en el lleure a la  Fundació Pere Tarrés.
Docent al Col·legi Sagrada Família.
Membre del Festival de Terror de Molins de Rei.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada