dilluns, 5 de desembre de 2016

Bones pràctiques per a la gestió del voluntariat

El voluntariat és l’element que sosté bona part de les entitats no lucratives. La seva rellevància en el funcionament del tercer sector porta a pensar que la major part d’organitzacions compten amb un pla de voluntariat que les ajuda a que el temps que aquestes persones dediquin sigui de la màxima utilitat i efectivitat per a totes dues parts. La realitat, però, és que aquest encara és un repte pendent[1] en moltes entitats. El treball amb entitats de tot tipus, que desenvolupem des de la Fundació Pere Tarrés, ens permet assenyalar que són principalment aquelles més petites, on el pes del voluntariat és més important, les que no compten amb un pla que estructuri de forma clara i concreta com s’organitzen aquestes persones i el cicle de gestió a seguir. En part, la manca d’aquest pla es deu a les reticències dels òrgans directius i/o equips a destinar temps a la tasques de gestió. En bona part d’aquestes organitzacions, aquelles activitats no vinculades a l’acció directa són viscudes com una sobrecàrrega de treball que resta temps i recursos a la missió.


Amb l’objectiu de reorientar aquesta cultura organitzativa i ajudar a les entitats a millorar la gestió del voluntariat, fa més de cinc anys que des del departament de Consultoria i Estudis acompanyem a les organitzacions en el desenvolupament del seu propi pla i que aquest esdevingui realment una eina útil en el dia a diaFruït d’aquests acompanyaments, podem destacar cinc bones pràctiques que ajuden a millorar la gestió del voluntariat i, d’aquesta forma, enfortir l’organització.1.   No existeixen fórmules màgiques per a què el pla de voluntariat sigui un document útil per a l’entitat i les persones que hi col·laboren. Cada organització ha de fer el seu propi procés de reflexió sobre el seu model de voluntariat i definir quines accions vol potenciar, sempre tenint present la seva realitat i necessitats.


2.  El procés de reflexió requereix l’esforç i la implicació de totes les persones que conformen l’entitat, especialment per part dels òrgans directius. És l’equip directiu qui ha de liderar aquest procés de reflexió i construcció del pla. Així mateix, és l'equip directiu qui ha de posar en valor i reconèixer l’aportació que fa el voluntariat a l’entitat.
3. La incorporació de la figura de coordinador/a del voluntariat és essencial tant per gestionar el voluntariat com per donar forma i contingut al pla. Aquesta persona esdevé el nexe d’unió entre l’entitat i les persones voluntàries.


 4.  Entre les funcions principals del coordinador/a està la d’acompanyar a les persones voluntàries durant la seva col·laboració i facilitar que aquestes tinguin una correcta acollida i integració a l’entitat. Aquesta persona ha de ser el referent i responsable de fer el seguiment durant tota l’acció voluntària, generant espais que permetin assolir els objectius claus per a la millora de la gestió com són:

·    Conèixer els interessos i motivacions de les persones voluntàries.

·    Facilitar la identificació d’aquestes persones amb l’organització i la tasca que desenvolupen.

·   Generar canals de participació i presa de decisions que permetin que les persones voluntàries comptin amb un major grau de responsabilitat i autonomia.5.  Tots aquests elements fan que la figura de coordinador/a hagi de tenir competències en lideratges i gestió d’equips, així com en habilitats interpersonals. També és aconsellable que aquesta sigui una persona de l’equip directiu.La incorporació d’aquestes bones pràctiques al desenvolupament del pla i en la gestió del voluntariat representa un indicador de qualitat per a les entitats no lucratives i les activitats que porten a terme, així com un reconeixement per a les pròpies persones voluntàries.


[1] No hi ha dades sobre el % d’entitats de voluntariat catalanes que compten amb un pla de voluntariat. A nivell estatal, el 60% de les entitats socials compta amb aquest instrument de gestió (Font: Así somos: el perfil del voluntariado social en España de la Plataforma del Voluntariado de España)
 


Marina Aguilar
Tècnica de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada