divendres, 9 de desembre de 2016

Els problemes de salut mental a la infància i l’adolescència: una prioritat formativa

Gaudir d’una bona salut mental és molt important al llarg de tota la vida i és fonamental a la infantesa ja que garanteix un desenvolupament sa que repercutirà positivament en la salut física de l’infant, en l’assoliment d’aprenentatges, en el maneig del seu món emocional, en la cura i estima cap a ell mateix i en l’establiment de vincles i relacions socials estables i sanes.

Per contra, els problemes de salut mental d’infants i adolescents s’associen amb dificultats en el desenvolupament emocional, social i intel·lectual. Segons la UNICEF, aquestes dificultats poden vincular-se, entre d’altres, a un baix rendiment acadèmic, relacions socials poc satisfactòries, consum descontrolat de substàncies tòxiques, conductes autolesives o dificultats en tenir cura i estima de si mateixos.

En aquest sentit, a nivell internacional, s’estima que entre el 10 i el 20% dels infants i adolescents presenten problemes de salut mental i s’ha demostrat que els problemes no tractats en la infantesa tendeixen a mantenir-se en l’edat adulta. De fet, la OMS apunta que el 75% de trastorns mentals comencen abans dels 18 anys i el 50 % ja es manifesten per primera vegada abans dels 14 anys.

A Catalunya, en els últims 5 anys el nombre de menors de 18 anys atesos en els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) s’ha incrementat un 28% segons l’informe Atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya (2016)* elaborat per la Fundació Pere Tarrés i la Federació Salut Mental Catalunya on també es destaca que el 7,1% dels infants entre 0 a 14 anys reben teràpia psicològica.

L’informe també recull la manca de programes de formació continuada en salut mental i la necessitat dels professionals de millorar els seus coneixements pel que fa a tractaments inicials psicofarmacològics i respecte a tractaments psicosocials i psicoeducatius infantils i juvenils.

Aquest escenari posa de manifest la necessitat de professionals competents tant en la identificació de signes d’alerta com en l’atenció d’infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental com ara els trastorns del neurodesenvolupament, els trastorns afectius o els trastorns del control dels impulsos i la conducta.

Uns professionals ben formats i d’àmbits d’actuació diversos com l’escola, els espais de lleure, els culturals o esportius són clau per la detecció de les necessitats i les problemàtiques dels infants i adolescents així com per atendre-les i acompanyar-les adequadament. I, al mateix temps, és una clara contribució a l’abordatge integral d’aquestes, una de les conclusions principals que es destaquen en l’informe d’Atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya.

Formar-se per millorar el benestar emocional dels infants i joves, a més d’incrementar les competències dels professionals implicats, és una aposta de futur pel benestar de la societat.

En aquest marc, la Fundació Pere Tarrés ofereix una formació específica en psicopatologia en la infància i l’adolescència adreçada als professionals que estan en contacte amb infants i joves.

En aquesta formació es donen a conèixer les característiques principals de cada etapa evolutiva, es treballen els aspectes a explorar que permeten detectar alguna problemàtica o alteració en el desenvolupament i es presenten els diversos recursos assistencials existents. Però, principalment, la formació aborda les principals problemàtiques de salut mental en els infants i joves i ofereix orientacions concretes per a la intervenció a partir de casos pràctics.

En definitiva, una formació orientada a la millora professional de l’atenció a infants i adolescents en contextos diversos, basada en la pràctica però sense oblidar la reflexió al voltant de la salut mental de les noves generacions.

*Coscolla, R.; Martínez, S.; Poll, M. (2016). Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya. Barcelona: Fundació Pere Tarrés i Federació Salut Mental Catalunya.
Podeu consultar la informació detallada del curs accedint a “Introducció a la psicopatología en la infància i la adolescència”

Raquel Dolado
Psicòloga especialista en psicologia clínica i formadora

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada