dimarts, 4 de juliol de 2017

La participació juvenil, l’eix de tota intervenció socioeducativa

Parlar dels joves com una categoria social és un atreviment, doncs cada un és una persona amb els seus trets, caracterials i de comportament en col·lectivitat, diferents. Com també és un tòpic superat la seva suposada apatia general. Amb tot, i amb la voluntat de fer una aproximació a la participació juvenil, m’excuso per les generalitzacions necessàriament imprecises i respecte les quals es podrien plantejar totes les excepcions que es vulgui.

Un jove equilibrat, sa, té una tendència natural a la participació en el seu entorn. Aquest és un dels factors clau de la inclusió social, per la qual cosa en qualsevol projecte adreçat a la gent jove cal tenir-ho ben present. Canalitzar la capacitat de participació social del i de la jove ha de ser una constant per al professional de l’acció social i educativa que treballi amb ells.

Cal afavorir la participació entesa com aquells processos, accions i actituds que generen capacitats de decisió i intervenció. El jove ha de percebre que pot intervenir en tot allò, de qualsevol projecte, que l’afecta, fins i tot indirectament. Si no s’afavoreix sincerament aquesta opció, difícilment l’acompanyament serà enriquidor per a la persona i ben segur que pocs s’identificaran amb el projecte, per més mitjans de que es disposi i més orientat estigui, suposadament, als joves.

En particular, els joves desenvolupen la seva capacitat social, la ciutadania plena, contribuint a la construcció social, enfortint la cohesió social i entrant en un procés d’aprenentatge que els farà créixer en la dimensió social i de responsabilitat envers la col·lectivitat.

Un 75% dels joves estan vinculats en algun moment de la seva vida a una organització social. En moltes ocasions això significa participació, tot i que el percentatge dels que ho fan intensivament, implicant-se amb un compromís social, és molt inferior.

Afavoreix la seva participació trobar-se en un entorn d’iguals, on l’adult que a voltes el fa sentir incòmode no tingui un rol directiu massa destacat. Un exemple que la Fundació Pere Tarrés vivim amb intensitat és el dels monitors que promouen i gestionen centres d’esplai. Es tracta d’un model de joves compromesos amb un projecte d’interès general.

Sovint els joves, sols o amb petit suport que actua com a catalitzador, lideren i participen en projectes, grups i associacions culturals, de lleure, en l’atenció a col·lectius desafavorits, en entitats de tot tipus... I cada grup, cada col·lectiu fins i tot en diferents moments d’una mateixa entitat ho fa a la seva manera, amb els seus trets característics.

Parlar de joves és parlar de participació. Parlar d’intervenció socioeducativa en l’àmbit juvenil és referir-nos a la promoció de la participació juvenil, mitjançant la qual, amb algun suggeriment que actuï com a orientador, ells s’autorganitzen com consideren per a cada ocasió, col·lectiu o projecte.

La implicació de la Fundació Pere Tarrés en la participació dels joves, sempre ha estat un dels pilars de la nostra acció, principalment i històricament a través dels centres d’esplai, però cada vegada més des de l’aportació professional que estem fent als Ajuntaments portant la gestió d’equipaments i serveis municipals adreçats a joves.

Partint d’aquests i d’altres plantejaments, es va celebrar la Jornada Diversitats en la Participació Juvenil el passat 8 de juny, amb la finalitat d’ajudar als qui tenen responsabilitats en les polítiques i projectes per  fer créixer com a persones als joves per saber afavorir la forma de participació òptima en cada moment i context. I a tenir les habilitats per saber-los fer prendre el protagonisme necessari en tota intervenció educativa.

Josep Oriol Pujol i Humet
Director General de la Fundació Pere Tarrés


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada